آموزش و اطلاع رسانی
mci-pages-sharing
نام سرویس: لینک دونی
تعریف سرویس:
با اشتراک این سرویس روزانه حداکثر 5 پیامک شامل اطلاعات داغترین ها، پربیننده ترین ها، جذاب ترین و مهمترین لینک های خبری و موضوعی هر روز، در قالب سرویس لینک دونی، به مخاطبین ارائه می شود تا در کمترین زمان بتوانند در کنار تیتر و محتوای خبری، تصاویر، عکس، مشروح خبر و ... را در به کمک لینک وب سایت منتشر کننده دریافت نمایید. این سرویس ثبت نامی بوده و با ارسال کد فعالسازی به شماره کوتاه 20361  مشترک سرویس شده و هر روز محتوی سرویس مورد نظر برای مشترک مربوطه ارسال می گردد.
عنوان فارسی انگلیسی
کد فعالسازی سرویس 70 70
کد غیر فعالسازی سرویس 70 خاموش 70 Off
تعرفه سرویس:

تعرفه این سرویس به ازای هر پیامک دریافتی 1000 ریال می باشد.

نمونه محتوا:
لینک دونی:
 

* اگر اینترنت ندارید کد خبر را ارسال نمایید.