خلاقیت در جبهه
mci-pages-sharing
نام سرویس: خلاقیت در جبهه
تعریف سرویس:
با اشتراک در این سرویس روزانه 1 پیامک حاوی خاطرات زمان جنگ تحمیلی به صورت طنز  ارسال میگردد.این سرویس ثبت نامی بوده و با ارسال کد فعالسازی به شماره کوتاه 20582 مشترک سرویس می شوید.
عنوان فارسی انگلیسی
کد فعالسازی سرویس جبهه JEBHE
کد غیر فعالسازی سرویس جبهه خاموش JEBHE Off
تعرفه سرویس:

تعرفه این سرویس به ازای هر پیامک دریافتی 1000 ریال می باشد.

توضیحات تکمیلی:

جبهه: شب عمليات با چندتن از نيروها براي آنكه بتوانيم راحت تر همديگر را پيدا كنيم و از حال هم مطلع باشيم

نمونه محتوا:
  • بچه ها در بعضي جاها براي اينكه دشمن را مشغول كنند آدمك هايي را درست مي كردند و روي دكل هاي ديدباني مي گذاشتند و نيروهاي عراقي تمام گلوله هاي تانك و خمپاره خود را متوجه آن دكل مي كردند.
  • جبهه: شب عمليات با چندتن از نيروها براي آنكه بتوانيم راحت تر همديگر را پيدا كنيم و از حال هم مطلع باشيم، قرار گذاشتيم سه بار بلند صداي گربه را تقليد كنيم و به اين وسيله يكديگر را از سلامتي خود با خبر كنيم و در نتيجه با اطمينان بيشتري بجنگيم.