باشگاه هنر
mci-pages-sharing
نام سرویس: باشگاه هنر
تعریف سرویس:
با اشتراک در این سرویس اخبار باشگاه هنر برای اعضا به صورت روزانه ارسال می گردد.این سرویس ثبت نامی بوده و با ارسال کد فعالسازی به شماره کوتاه 205805 مشترک سرویس می شوید.
عنوان فارسی انگلیسی
کد فعالسازی سرویس هنر Hon
کد غیر فعالسازی سرویس هنر خاموش Hon Off
تعرفه سرویس:

تعرفه این سرویس به ازای هر پیامک دریافتی 500 ریال می باشد.

توضیحات تکمیلی:

باشگاه هنر: با توجه به عقد قرار داد با شرکت مدیران خودرو امکان دریافت خودرو با تخفیفات ویژه فراهم گردید.

نمونه محتوا:
  • باشگاه هنر: با توجه به عقد قرار داد با شرکت مدیران خودرو امکان دریافت خودرو با تخفیفات ویژه فراهم گردید.
  • باتوجه به انعقاد تفاهمنامه مابین باشگاه و شرکت بیمه میهن و پاسارگاد می توانید با مراجعه به باشگاه از دریافت تخفیفات بین 10 تا 25 درصدی بهره مند گردید