آرام دل
mci-pages-sharing
نام سرویس: آرام دل
تعریف سرویس:
 با اشتراک این سرویس روزانه 1 پیامک حاوی دعاها ومناجات را دریافت می نمایید. این سرویس ثبت نامی بوده و با ارسال کد فعالسازی به شماره کوتاه 2057 مشترک سرویس می شوید.
عنوان فارسی انگلیسی
کد فعالسازی سرویس دعا DOA
کد غیر فعالسازی سرویس دعا خاموش Off DOA
تعرفه سرویس:

تعرفه این سرویس به ازای هر پیامک دریافتی 350 ریال می باشد.

توضیحات تکمیلی:

اذکار روزها فرازهایی از دعاهای کمیل، سمات، ندبه، عهد، ابوحمزه، افتتاح و... اعمال مناسبت های مختلف

نمونه محتوا:
اذکار روزها

فرازهایی از دعاهای کمیل، سمات، ندبه، عهد، ابوحمزه، افتتاح و...
اعمال مناسبت های مختلف