احکام روز
mci-pages-sharing
نام سرویس: احکام روز
تعریف سرویس:
 با اشتراک در این سرویس روزانه احکام شرعی را دریافت می کنید. این سرویس ثبت نامی بوده و با ارسال کد فعالسازی به شماره کوتاه 205555 مشترک سرویس می شوید.
عنوان فارسی انگلیسی
کد فعالسازی سرویس احکام Ahkam
کد غیر فعالسازی سرویس احکام خاموش Off Ahkam
تعرفه سرویس:

تعرفه این سرویس به ازای هر پیامک دریافتی 350 ریال می باشد.

توضیحات تکمیلی:

آیا به حقوق کارمندان خمس تعلق می گیرد؟ همه مراجع: آری، چنانچه تا سر سال خمسی زیاد بیاید، خمس دارد. اگر جوانی از نظر شغلی و مالی، قادر به ازدواج نباشد

نمونه محتوا:
  • آیا به حقوق کارمندان خمس تعلق می گیرد؟ همه مراجع: آری، چنانچه تا سر سال خمسی زیاد بیاید، خمس دارد.
  • اگر جوانی از نظر شغلی و مالی، قادر به ازدواج نباشد، آیا باز ازدواج بر او واجب است؟همه مراجع: اگر امکانات ازدواج برای او فراهم نباشد ،معذور است؛ ولی باید خود را از گناه حفظ کند.