احادیث معصومین (ع)
mci-pages-sharing
نام سرویس: احادیث معصومین (ع)
تعریف سرویس:
با اشتراک این سرویس روزانه یک حدیث از امامان معصوم را دریافت می نمایید. این سرویس ثبت نامی بوده و با ارسال کد فعالسازی به شماره کوتاه 205555 مشترک سرویس می شوید.
عنوان فارسی انگلیسی
کد فعالسازی سرویس حدیث Hadis
کد غیر فعالسازی سرویس حدیث خاموش Off Hadis
تعرفه سرویس:

تعرفه این سرویس به ازای هر پیامک دریافتی 350 ریال می باشد.

توضیحات تکمیلی:

حدیثی از امام سجاد (ع):سپاس خداي را كه اول است و پيش از او اولي نبوده ( مبدا هر موجودي است ) و آخر است و پس از او آخري نباشد ( مرجع همه اشياء است)

نمونه محتوا:
  • حدیثی از امام سجاد (ع) : : سپاس خداي را كه اول است و پيش از او اولي نبوده (مبدا هر موجودي است) و آخر است و پس از او آخري نباشد (مرجع همه اشياء است)
  • امام حسن(ع) : از آن حضرت سؤال شد بخل چيست ؟ فرمود : آنچه در كف داري شرف بداني ، و آنچه انفاق كني تلف شماري