عقیق
mci-pages-sharing
نام سرویس: عقیق
تعریف سرویس:
 این سرویس ارسال روزانه 1 الی 3 پیامک شامل معرفی هیئت ها در اکثر استان ها می باشد، که شامل نام مداح، نام سخنران، آدرس دقیق و زمانبندی برنامه ها می باشد. این سرویس ثبت نامی بوده و با ارسال کد فعالسازی به شماره کوتاه 2050 مشترک سرویس می شوید.
عنوان فارسی انگلیسی
کد فعالسازی سرویس عقیق AG
کد غیر فعالسازی سرویس عقیق خاموش Off AG
تعرفه سرویس:

تعرفه این سرویس به ازای هر پیامک دریافتی 350 ریال می باشد.

توضیحات تکمیلی:

مداح: حاج منصور ارضی و تعداد دیگری از مداحان جلسات هفتگی : سه شنبه شب ها از نماز مغرب و عشا نشانی: خیابان ولیعصر جنب مهدیه تهران

نمونه محتوا:
 • بیت الزهرا(س)
  • مداح: حاج منصور ارضی و تعداد دیگری از مداحان
  • جلسات هفتگی : سه شنبه شب ها از نماز مغرب و عشا
  • نشانی: خیابان ولیعصر جنب مهدیه تهران کوچه مهدیه

  • مداح: حاج منصورارضی
  • جلسات هفتگی : صبح سه شنبه بعد از نماز صبح، زیارت عاشورا
  • نشانی: میدان استقلال(مخبرالدوله)، خ سعدی جنوبی، حسینیه صنف لباس فروشها