برندگان جشنواره تابستانه همراه اول
mci-pages-sharing

برندگان جشنواره تابستانه همراه اول

جشنواره تابستانه همراه اول
ردیف نام نام خانوادگی عنوان هدیه شماره تلفن همراه نام پدر شماره شناسنامه استان
1 مهرداد صوفی روشنیان خودروی نیسان قشقایی 917 *** 1993 بهمیار 3570028089 بوشهر
2 جان آقای رحیمی خودروی نیسان قشقایی 910 *** 8618 گل آقا 77712 اصفهان
3 رقیه محمدیه خودروی نیسان قشقایی 910 *** 3517 عطا اله 1503119857 قزوین
4 علی رنجکش ضیابری خودروی نیسان قشقایی 911 *** 8340 مسلم - گیلان
ردیف نام نام خانوادگی عنوان هدیه شماره تلفن همراه نام پدر شماره شناسنامه استان
1 فیروز غلامی چینی بلاغ خودروی نیسان قشقایی 914 *** 9664 زیاد 288 آذربایجان شرقی
2 فرناز جهانشاهی خودروی نیسان قشقایی 914 *** 5703 یوسفعلی 2715 آذربایجان شرقی
3 محمدعلی جعفری خودروی نیسان قشقایی 916 *** 9069 كرامت اله 2440551971 فارس
4 محبوبه السادات حسینی خودروی نیسان قشقایی 914 *** 0495 سید حسن 4470049093 یزد
ردیف نام نام خانوادگی عنوان هدیه شماره تلفن همراه نام پدر شماره شناسنامه استان
1 سجاد حمزه نژاد خودروی نیسان قشقایی 914 *** 5930 غلام 539 آذربایجان غربی
2 حسن نیک نام خودروی نیسان قشقایی 910 *** 8192 محبوب 0 البرز
3 حامد خاکسار خودروی نیسان قشقایی 914 ***9768 رضا 294 یزد
4 فاطمه السادات حسینی خودروی نیسان قشقایی 918 *** 3795 سیدرضا 70 همدان

"جهت دریافت جوایز با برندگان متعاقباً تماس گرفته می شود."