بسته های شب های روشن
mci-pages-sharing
شبهای روشن

بسته های شب های روشن شامل مکالمه از ساعت 11 شب الی 7 صبح می باشد.
کلیه مشترکین دائمی و اعتباری می توانند با شرکت دراین طرح و فعال نمودن بسته ها، در ساعات تعیین شده از سرویس مکالمه نامحدود داخل شبکه برخوردار شوند. در خارج از ساعات ياد شده هزينه مكالمات مشتركين با تعرفه عادي محاسبه مي گردد.
مشخصات بسته های مکالمه نا محدود شبانه به شرح ذیل می باشد.

نوع خط بسته هزینه فعال سازی
خطوط دائمی / اعتباری شبانه (24 ساعت) 5,000 ریال
هفتگی 30,000 ریال
ماهانه 110,000 ریال
  • مشترکین می توانند با ارسال یک پیامک بدون متن به 8057 و یا با شماره گیری کد *10*333# جهت فعال سازی و بررسی وضعیت بسته ها اقدام نمایند.
  • مشترک درصورت دریافت یکی از بسته های مذکور تنها در صورتی می تواند نسبت به فعالسازی مجدد همان بسته یا بسته دیگر اقدام نماید که زمان بسته قبلی به اتمام رسیده باشد.
  • مشترک امکان فعالسازی همزمان دو بسته از دو نوع متفاوت را ندارد. (برای مثال بسته شبانه و هفتگی)