سیستم مسیردهی هوشمند

بسیاری از سازمان­ها دارای شعب یا دفاتر متعددی در سطح شهر هستند. مشتریان این سازمان ها بر اساس موقعیت مکانی خود نیاز دارند تا از میان انبوهی از شماره ها، شماره نزدیکترین شعبه را بیابند. با استفاده از سیستم مسیردهی هوشمند مبتنی بر مکان (IRS)، کاربران نهایی سازمان ها می توانند تنها با یک شماره واحد، با شعبه مورد نظر خود تماس حاصل نمایند.

مزایا و کاربردها:
  • کاهش بار کاری اپراتورهای سازمان ها جهت انتقال تماس به دفاتر دیگر
  • کاهش ترافیک تماس های غیر ضروری
  • توزیع همگن ترافیک تماس مشتریان
  • افزایش رضایت کاربران نهایی
  • عدم نیاز به تکثیر و توزیع مداوم شماره­ های دفاتر مختلف
  • امکان ارائه صورت حساب تجمیعی