سوالات متداول حامی نت
mci-pages-sharing
هزینه های سرویس حامی نت چگونه محاسبه می شود و روش پرداخت چگونه است؟

هزینه این سرویس صرفا هزینه ی بسته حجیم دیتا است و سازمان برای دریافت این سرویس هزینه ی دیگری پرداخت نمی کند. هزینه راه اندازی این سرویس (خرید بسته حجیم) بصورت پیش پرداخت است و سرویس پس از صورتحساب فعال می شود. . بدیهی است تا زمانی که حجم یا زمان بسته خریداری شده به اتمام نرسیده است، ترافیک دیتا به مقصد URL و IP های اعلام شده در سرویس حامی نت برای مشترکین همراه اول رایگان است.

شرایط لازم برای دریافت سرویس حامی نت چیست؟

سازمان ها می توانند با ارائه درخواست در نامه رسمی سربرگ دار شرکت با مهر و امضاء مجاز، درخواست خود را اعلام کنند. سپس طی هماهنگی های لازم با اداره فروش سازمانی و تکمیل اطلاعات فنی مورد نیاز نسبت به ارائه سرویس اقدام خواهد شد.

آیا بسته های سرویس حامی نت با بسته های اختصاصی و اشتراکی متفاوت است؟

بله. سرویس حامی نت بسته های حجیم متنوعی دارد که با بسته های اختصاصی و اشتراکی متفاوت است.

ارائه سرویس حامی نت چه نیازمندی هایی به لحاظ فنی دارد؟

برای ارائه این سرویس نیازمندی سخت افزاری وجود ندارد. سازمان ها کافی است URL و IP که می خواهند هزینه دیتا مصرفی اش را برای مشتریان خود رایگان کنند، به همراه اول اعلام کنند. مشترکی همراه اول با استفاده از سرویس دیتا خطوط همراه اول خود می توانند از ترافیک رایگان دیتا بر روی IPاعلامی بهره مند شوند.

آیا می توان فقط در بخش هایی از وبسایت یا برنامه کاربردی موبایل از سرویس حامی نت استفاده کرد؟

بله. برای این منظور سازمانها می توانند فقط URL و IP های همان صفحات را برای استفاده از سرویس حامی نت به همراه اول اعلام کنند. بدین ترتیب ترافیک دیتای صفحات مورد نظر برای بازدیدکنندگان رایگان می شود.

الزامات IP و URL های اعلامی چیست؟

در مورد IP الزامی وجود ندارد اما URL های اعلامی می بایست از پروتکل https استفاده کنند.