طرح هزاران لبخند زمستانی
mci-pages-sharing

طرح هزاران لبخند زمستانی

فرآیند دریافت جوایز هزاران لبخند زمستانی
 • مراجعه به پرتال همراه اول جهت رویت اسامی و نوع جایزه
 • ارسال مدارک ذیل به شماره فکس 021-88641004
  • تصویر خوانای کارت ملی
  • تصویر خوانای صفحه اول شناسنامه
  • تصویر خوانای سند تلفن همراه ( در صورت موجود بودن )
  • ارسال شماره حساب ( به نام برنده ) به همراه نام بانک، نام شعبه و کد شعبه با تایید ( امضاء ) برنده
 • مراجعه برنده به صورت حضوری با اصل مدارک ارسالی ( کارت ملی، شناسنامه و سند تلفن همراه ) 20 روز پس از ارسال مدارک

توجه: جوایز فقط به مالک قانونی تلفن همراه ارائه خواهد شد.

اسامی برندگان جوایز طرح هزاران لبخند زمستانی
ردیف عنوان هدیه تلفن همراه نام نام خانوادگی نام پدر شماره شناسنامه استان
1 کمک هزینه خرید خودرو 250 میلیون ریالی 917 *** 1136 سید فرید امینی راد سید محمد 1913 فارس
2 کمک هزینه خرید خودرو 250 میلیون ریالی 914 *** 6081 فاطمه زینال زاده زینال 40 آذربایجان غربی
3 کمک هزینه خرید خودرو 250 میلیون ریالی 912 *** 0170 محمد علی نصیری یداله 669 تهران
4 کمک هزینه خرید خودرو 250 میلیون ریالی 919 *** 4404 محمدرضا حسینیان محمود 5844 البرز
5 کمک هزینه خرید خودرو 250 میلیون ریالی 916 *** 2433 ذبیح بسطامی مراد علی 597 لرستان
6 کمک هزینه خرید خودرو 250 میلیون ریالی 913 *** 9775 زهرا زنگی غلامرضا 4420291915 یزد
7 کمک هزینه خرید خودرو 250 میلیون ریالی 911 *** 5643 پوران نعمت اللهی ثانی نعمت الله 1680 گیلان
8 کمک هزینه خرید خودرو 250 میلیون ریالی 918 *** 8522 ایرج آوارکی محمدعلی 32007 كرمانشاه
9 کمک هزینه خرید خودرو 250 میلیون ریالی 915 *** 2733 معصومه خواجه شهری محمد 2 خراسان رضوی
10 کمک هزینه خرید خودرو 250 میلیون ریالی 913 *** 0582 امین یوسفی یگانه محمدرضا 610 كرمان
11 کمک هزینه خرید خودرو 250 میلیون ریالی 910 *** 2394 شبنم فتحی سقزچی ولی اله 6640034794 تهران
12 کمک هزینه خرید خودرو 250 میلیون ریالی 917 *** 0267 اسلام كرمی منش گودرز 1 كهكیلویه و بویراحمد
13 کمک هزینه خرید خودرو 250 میلیون ریالی 914 *** 2495 شهرام عظیمی بهبود 3 آذربایجان شرقی
14 کمک هزینه خرید خودرو 250 میلیون ریالی 912 *** 3577 علی یاری سبزی 1908 تهران
15 کمک هزینه خرید خودرو 250 میلیون ریالی 919 *** 4432 محمدرضا نیکو ولی 6571 تهران
16 کمک هزینه خرید خودرو 250 میلیون ریالی 916 *** 8592 نورمحمد تیموری حسین 41886 لرستان
17 کمک هزینه خرید خودرو 250 میلیون ریالی 913 *** 8641 مرتضی قلعه نوعی فراهانی حسین 8895 اصفهان
18 کمک هزینه خرید خودرو 250 میلیون ریالی 911 *** 7881 محمد علی پور فتح اله پیچا شعبان 644 مازندران
19 کمک هزینه خرید خودرو 250 میلیون ریالی 918 *** 7245 ابوالفضل اسدی حیدر 8 مركزی
20 کمک هزینه خرید خودرو 250 میلیون ریالی 915 *** 9548 سید جواد موسوی زارع جواد 2 خراسان رضوی
21 کمک هزینه خرید خودرو 250 میلیون ریالی 914 *** 8774 امیر سهیلی هروان جمشید 8958 آذربایجان غربی
22 کمک هزینه خرید خودرو 250 میلیون ریالی 915 *** 7293 مهدی قربانی اسحق 2095 خراسان رضوی
23 کمک هزینه خرید خودرو 250 میلیون ریالی 919 *** 1889 مرتضی سرمدی مدام غلامعلی 2015 تهران
24 کمک هزینه خرید خودرو 250 میلیون ریالی 915 *** 9804 عبدالستار ریگی دین محمد 2979 سیستان و بلوچستان
25 کمک هزینه خرید خودرو 250 میلیون ریالی 913 *** 4926 حمید رضا روشن شهرضا غلامرضا 1430 اصفهان
26 کمک هزینه خرید خودرو 250 میلیون ریالی 914 *** 7717 سهراب افراشته ایوب 546 آذربایجان شرقی
27 کمک هزینه خرید خودرو 250 میلیون ریالی 911 *** 8270 سیدعلی حسینی رحیم 503 مازندران
28 کمک هزینه خرید خودرو 250 میلیون ریالی 917 *** 5921 مهران مهروزی محمد 3380106860 هرمزگان
29 کمک هزینه خرید خودرو 250 میلیون ریالی 918 *** 6894 میلاد غلامحسینی علی نجان 0 ایلام
30 کمک هزینه خرید خودرو 250 میلیون ریالی 913 *** 4306 مجید باقرزاده فرد حسن 249 اصفهان
31 کمک هزینه خرید خودرو 250 میلیون ریالی 913 *** 9234 حسین برائی نژاد ابراهیم 2 كرمان
32 کمک هزینه خرید خودرو 250 میلیون ریالی 917 *** 5862 فاطمه طاهری جانقلی 912 فارس
33 کمک هزینه خرید خودرو 250 میلیون ریالی 917 *** 1820 مصطفی قدمی نصرالله 22 كهكیلویه و بویراحمد
34 کمک هزینه خرید خودرو 250 میلیون ریالی 912 *** 2349 احمد موحدی محسن 5671 سمنان
35 کمک هزینه خرید خودرو 250 میلیون ریالی 913 *** 7820 حامد رضوی محمدصادق 550 اصفهان
36 کمک هزینه خرید خودرو 250 میلیون ریالی 919 *** 7025 رضا اینانلو خوجالو محرم 388 قزوین
37 کمک هزینه خرید خودرو 250 میلیون ریالی 913 *** 0128 مرتضی عسگری حسن 49 اصفهان
38 کمک هزینه خرید خودرو 250 میلیون ریالی 915 *** 1267 حسن شفاهی حسین 2288 خراسان رضوی
39 کمک هزینه خرید خودرو 250 میلیون ریالی 915 *** 5843 بهزاد صیامی حسن آباد محمد رضا 892 خراسان رضوی
40 کمک هزینه خرید خودرو 250 میلیون ریالی 915 *** 0292 ادهم جهان بانی دوست محمد 267 سیستان و بلوچستان
41 کمک هزینه خرید خودرو 250 میلیون ریالی 917 *** 4557 ابوالقاسم حاجی زاده ابراهیم 454 هرمزگان
42 کمک هزینه خرید خودرو 250 میلیون ریالی 919 *** 9231 مهدی غلامرضایی یداله 297 مركزی
43 کمک هزینه خرید خودرو 250 میلیون ریالی 917 *** 9567 علی جان خان زاده رضا 59717508 فارس
44 کمک هزینه خرید خودرو 250 میلیون ریالی 918 *** 0343 جواد كوتی علیمراد 172 كرمانشاه
45 کمک هزینه خرید خودرو 250 میلیون ریالی 917 *** 8720 اردلان برزه کار محمدرضا 1593 بوشهر
46 کمک هزینه خرید خودرو 250 میلیون ریالی 917 *** 4640 فرانک بنی هاشمی ابوالفتح 444 فارس
47 کمک هزینه خرید خودرو 250 میلیون ریالی 912 *** 7524 اسماعیل نجفی ستار 3147 زنجان
48 کمک هزینه خرید خودرو 250 میلیون ریالی 915 *** 2365 محمد شریف فرخ بو جارو 1521 سیستان و بلوچستان
49 کمک هزینه خرید خودرو 250 میلیون ریالی 913 *** 1780 راضیه شریعتی محمد 2980335118 كرمان
50 کمک هزینه خرید خودرو 250 میلیون ریالی 916 *** 7627 سیدسلطان حیدری سیدسلمان 708 خوزستان
51 کمک هزینه خرید خودرو 250 میلیون ریالی 913 *** 2595 علی احسانی حمدالله 198 كرمان
52 کمک هزینه خرید خودرو 250 میلیون ریالی 913 *** 9086 ابراهیم شاکری حسین 4 یزد
53 کمک هزینه خرید خودرو 250 میلیون ریالی 917 *** 8269 جلال درویشی اصغر 1 فارس
54 کمک هزینه خرید خودرو 250 میلیون ریالی 912 *** 6919 سمیه محمدخانی غیاثوند صفر 2 تهران
55 کمک هزینه خرید خودرو 250 میلیون ریالی 915 *** 9176 محمد عرب سفید رمضان 2134 خراسان رضوی
56 کمک هزینه خرید خودرو 250 میلیون ریالی 919 *** 7203 نعمت اله فضلیخانی عبداله 142 البرز
57 کمک هزینه خرید خودرو 250 میلیون ریالی 914 *** 96211 میروحید عیسی زاد میررحیم 1577 آذربایجان غربی
58 کمک هزینه خرید خودرو 250 میلیون ریالی 915 *** 5807 نظر ریگی حبیب اله 147 سیستان و بلوچستان
59 کمک هزینه خرید خودرو 250 میلیون ریالی 912 *** 5041 رضا سروندی بیدکربه صفر 1664 تهران
60 کمک هزینه خرید خودرو 250 میلیون ریالی 910 *** 1279 مریم مخیطی شبیب 56851 خوزستان
61 کمک هزینه خرید مسکن یک میلیارد ریالی 918 *** 0721 صابر سلطانی نوری زاده محمد قربان 0 همدان
62 کمک هزینه خرید مسکن یک میلیارد ریالی 912 *** 8921 نوید حسن زاده احمد 91 البرز
63 کمک هزینه خرید مسکن یک میلیارد ریالی 919 *** 2801 حسین رضازاده سفیدهء علی اكبر 4 تهران
64 کمک هزینه خرید مسکن یک میلیارد ریالی 917 *** 4751 ذبیح اله بانشی حبیب 1091 فارس
65 کمک هزینه خرید مسکن یک میلیارد ریالی 913 *** 3563 روح اله پاینده حسین 874 اصفهان
66 کمک هزینه خرید مسکن یک میلیارد ریالی 913 *** 5510 سودابه خودکام مهدی 443 كرمان
67 کمک هزینه خرید مسکن یک میلیارد ریالی 910 *** 9566 احمد حیاتی بهادر 28 تهران
68 کمک هزینه خرید مسکن یک میلیارد ریالی 910 *** 8925 سیده شهربانو حسینی نژاد سیداحمد 475 البرز
69 کمک هزینه خرید مسکن یک میلیارد ریالی 917 *** 3515 امیر غلامرضا زاده علی اکبر 838 فارس
70 کمک هزینه خرید مسکن یک میلیارد ریالی 912 *** 6759 رقیه موسوی چالسباری آقا میرزا 142 تهران