اسامی برندگان هزاران لبخند پاییزی
mci-pages-sharing

اسامی برندگان هزاران لبخند پاییزی

فرآیند دریافت جوایز هزاران لبخند پاییزی
 • مراجعه به پرتال همراه اول جهت رویت اسامی و نوع جایزه
 • ارسال مدارک ذیل به شماره فکس 021-88641004
  • تصویر خوانای کارت ملی
  • تصویر خوانای صفحه اول شناسنامه
  • تصویر خوانای سند تلفن همراه ( در صورت موجود بودن )
  • ارسال شماره حساب ( به نام برنده ) به همراه نام بانک، نام شعبه و کد شعبه با تایید ( امضاء ) برنده
 • مراجعه برنده به صورت حضوری با اصل مدارک ارسالی ( کارت ملی، شناسنامه و سند تلفن همراه ) 20 روز پس از ارسال مدارک

توجه: جوایز فقط به مالک قانونی تلفن همراه ارائه خواهد شد.

اسامی برندگان جوایز طرح هزاران لبخند پاییزی
ردیف عنوان هدیه شماره تلفن همراه نام نام خانوادگی نام پدر شماره شناسنامه استان
1 کمک هزینه خرید خودرو 250 میلیون ریالی 919 *** 9645 سارا احمدی علی محمد 2981 تهران
2 کمک هزینه خرید خودرو 250 میلیون ریالی 910 *** 0152 علی اکبر دکیا رضا 3615 تهران
3 کمک هزینه خرید خودرو 250 میلیون ریالی 917 *** 6009 خلیل فرجی عیسی 2251 فارس
4 کمک هزینه خرید خودرو 250 میلیون ریالی 911 *** 0503 حسن سمندری سیاهمزگی محمد حسین 1092 گیلان
5 کمک هزینه خرید خودرو 250 میلیون ریالی 911 *** 1497 تهمینه ابراهیمی علی اصغر 1228 مازندران
6 کمک هزینه خرید خودرو 250 میلیون ریالی 917 *** 1589 منصور تقوی فضیل 13 کهکیلویه و بویراحمد
7 کمک هزینه خرید خودرو 250 میلیون ریالی 912 *** 8737 فرح ناز معصومی اسرافیل 1145 تهران
8 کمک هزینه خرید خودرو 250 میلیون ریالی 916 *** 5070 محسن مسعودی خسرو 582 خوزستان
9 کمک هزینه خرید خودرو 250 میلیون ریالی 911 *** 3974 الناز شیردوست بجارسری محرمعلی 550 گیلان
10 کمک هزینه خرید خودرو 250 میلیون ریالی 917 *** 4984 سام جعفری احمدرضا 634 فارس
11 کمک هزینه خرید خودرو 250 میلیون ریالی 917 *** 6679 بتول منوچهری اردکانی جعفر 114 کهکیلویه و بویراحمد
12 کمک هزینه خرید خودرو 250 میلیون ریالی 912 *** 6127 سید جلال هاشمی طاری سید احمد 1463 تهران
13 کمک هزینه خرید خودرو 250 میلیون ریالی 912 *** 5146 بهنام خورمیزی ناصر 371 تهران
14 کمک هزینه خرید خودرو 250 میلیون ریالی 913 *** 5263 محمد علی افشون پور حسن 55 کرمان
15 کمک هزینه خرید خودرو 250 میلیون ریالی 918 *** 6386 محمد دیهیم عبدالرحیم 772 کردستان
16 کمک هزینه خرید خودرو 250 میلیون ریالی 911 *** 5642 محمود کیشی نیا سریش 601 گیلان
17 کمک هزینه خرید خودرو 250 میلیون ریالی 914 *** 2480 اصغر غفارپور اسکندر 118 آذربایجان شرقی
18 کمک هزینه خرید خودرو 250 میلیون ریالی 912 *** 5932 مهراب بشردوست ناکلیاشری رحیمعلی 1274 تهران
19 کمک هزینه خرید خودرو 250 میلیون ریالی 912 *** 4801 مهدی احسانی نوری مصطفی 1632 تهران
20 کمک هزینه خرید خودرو 250 میلیون ریالی 917 *** 9004 نازنین زبردست غلام 1462 هرمزگان
21 کمک هزینه خرید خودرو 250 میلیون ریالی 917 *** 8125 ابراهیم نوری خیرمحمد 601108055 بوشهر
22 کمک هزینه خرید خودرو 250 میلیون ریالی 918 *** 4872 رحمت رحمن زاده عبدالقادر 1434 همدان
23 کمک هزینه خرید خودرو 250 میلیون ریالی 913 *** 9790 مجید سامع مرتضی 1190021854 اصفهان
24 کمک هزینه خرید خودرو 250 میلیون ریالی 913 *** 7970 ملیحه بوجاری جواد 1250073413 اصفهان
25 کمک هزینه خرید خودرو 250 میلیون ریالی 916 *** 1643 حکیمه هواشی نژادیان محمود 37571 خوزستان