طرح هزاران لبخند بهاری
mci-pages-sharing

طرح هزاران لبخند بهاری

فرآیند دریافت جوایز هزاران لبخند بهاری
 • مراجعه به پرتال همراه اول جهت رویت اسامی و نوع جایزه
 • ارسال مدارک ذیل به شماره فکس 021-88641004
  • تصویر خوانای کارت ملی
  • تصویر خوانای صفحه اول شناسنامه
  • تصویر خوانای سند تلفن همراه ( در صورت موجود بودن )
  • ارسال شماره حساب ( به نام برنده ) به همراه نام بانک، نام شعبه و کد شعبه با تایید ( امضاء ) برنده
 • مراجعه برنده به صورت حضوری با اصل مدارک ارسالی ( کارت ملی، شناسنامه و سند تلفن همراه ) 20 روز پس از ارسال مدارک

توجه: جوایز فقط به مالک قانونی تلفن همراه ارائه خواهد شد.

اسامی برندگان هزاران لبخند بهاری
ردیف عنوان هدیه شماره تلفن همراه نام نام خانوادگی نام پدر شماره شناسنامه استان
1 کمک هزینه خرید خودرو
250 میلیون ریالی
917 *** 5436 سهیلا باستانی قربال 3904 فارس
2 کمک هزینه خرید خودرو
250 میلیون ریالی
912 *** 1305 مجید مختاری حسینعلی 4632 تهران
3 کمک هزینه خرید خودرو
250 میلیون ریالی
916 *** 9028 فریبا کریمی غلامحسین 1990537804 لرستان
4 کمک هزینه خرید خودرو
250 میلیون ریالی
914 *** 6654 علی داداشزاده ایت اله 100561 آذربایجان شرقی
5 کمک هزینه خرید خودرو
250 میلیون ریالی
915 *** 7699 سیدحسین افتخارزاده ابوالقاسم 744 خراسان رضوی
6 کمک هزینه خرید خودرو
250 میلیون ریالی
919 *** 4063 بشیر غلامی پشتهانی غفار 268 قزوین
7 کمک هزینه خرید خودرو
250 میلیون ریالی
917 *** 3541 مینا جاوید خانه زنیانی محمد علی 0 فارس
8 کمک هزینه خرید خودرو
250 میلیون ریالی
918 *** 9648 محمدرضا جعفریان محمدولی 5 مركزی
9 کمک هزینه خرید خودرو
250 میلیون ریالی
913 *** 7889 رحمت اله بابائی بندراتی ابوالقاسم 14 اصفهان
10 کمک هزینه خرید خودرو
250 میلیون ریالی
912 *** 1849 علیرضا عباسی ابوالفضل 480020681 تهران
11 کمک هزینه خرید خودرو
250 میلیون ریالی
915 *** 6512 احمد سیار محمدعیسی 16 خراسان شمالی
12 کمک هزینه خرید خودرو
250 میلیون ریالی
913 *** 6707 سید جواد گلزاری اشکذری سید عباس 23 یزد
13 کمک هزینه خرید خودرو
250 میلیون ریالی
917 *** 6686 ابتسام نادری محمد 215 هرمزگان
14 کمک هزینه خرید خودرو
250 میلیون ریالی
915 *** 0842 علیرضا شیخ الحرم مشهدی عباس 41908 خراسان رضوی
15 کمک هزینه خرید خودرو
250 میلیون ریالی
919 *** 2925 بهمن نوروزی شیخلر شوقعلی 142 زنجان
16 کمک هزینه خرید خودرو
250 میلیون ریالی
912 *** 7506 نازیلا یزدانی حشمت اله 58 تهران
17 کمک هزینه خرید خودرو
250 میلیون ریالی
912 *** 9978 علی کمیجانی ابراهیم 6302 تهران
18 کمک هزینه خرید خودرو
250 میلیون ریالی
919 *** 4089 رمضانعلی ربانی عبدالکریم 220 تهران
19 کمک هزینه خرید خودرو
250 میلیون ریالی
916 *** 7995 زینب چهرازی نورعلی 386 خوزستان
20 کمک هزینه خرید خودرو
250 میلیون ریالی
913 *** 8003 علی رضا ضیافتی صباغ علی 504 یزد
21 کمک هزینه خرید خودرو
250 میلیون ریالی
912 *** 4044 دادو كلهر محمدعلی 2765 قزوین
22 کمک هزینه خرید خودرو
250 میلیون ریالی
915 *** 6032 طاهره شیرافکن احمدرضا 33 خراسان رضوی
23 کمک هزینه خرید خودرو
250 میلیون ریالی
912 *** 5078 سارا امینی طاری خسرو 3734 تهران
24 کمک هزینه خرید خودرو
250 میلیون ریالی
917 *** 7889 نرگس دادیان نور اله 10 كهكیلویه و بویراحمد
25 کمک هزینه خرید خودرو
250 میلیون ریالی
911 *** 5169 زینب وجدانی رضا 555 گیلان
26 کمک هزینه خرید خودرو
250 میلیون ریالی
919 *** 1184 سید سلیمان میر سلیمانی سید ابوالقاسم 398 قزوین
27 کمک هزینه خرید خودرو
250 میلیون ریالی
913 *** 0227 اسداله عبدالهی نژاد غلامعباس 2 كرمان
28 کمک هزینه خرید خودرو
250 میلیون ریالی
912 *** 1023 حمیدرضا كاكاوند اعظم 3046 تهران
29 کمک هزینه خرید خودرو
250 میلیون ریالی
912 *** 5954 غلامعلی عصمتی محمد 22553 تهران
30 کمک هزینه خرید خودرو
250 میلیون ریالی
915 *** 0840 عبدالقادر حاجی عبدالکریم 133 خراسان رضوی
31 کمک هزینه خرید خودرو
250 میلیون ریالی
917 *** 9564 محمد قاسم جمعه خان 38828 هرمزگان
32 کمک هزینه خرید خودرو
250 میلیون ریالی
916 *** 0862 کریم صنوبر رمیز 1084 خوزستان
33 کمک هزینه خرید خودرو
250 میلیون ریالی
916 *** 3985 سعید ساکی محمود 14850 خوزستان
34 کمک هزینه خرید خودرو
250 میلیون ریالی
916 *** 7490 کبری سروستانی موسی 1654 خوزستان
35 کمک هزینه خرید خودرو
250 میلیون ریالی
917 *** 5296 امیر ارسلان محمدی صمد اقا 239 فارس
36 کمک هزینه خرید خودرو
250 میلیون ریالی
917 *** 0092 سیده انسیه حسینی فرد سیدعبدالمجید 0 فارس
37 کمک هزینه خرید خودرو
250 میلیون ریالی
913 *** 3257 حسین جمشیدی محمد علی 89 اصفهان
38 کمک هزینه خرید خودرو
250 میلیون ریالی
911 *** 2624 مهران فلاح باران دوست محمد 2710113971 گیلان
39 کمک هزینه خرید خودرو
250 میلیون ریالی
912 *** 2449 اسماعیل حنیفه زاده ماسوله مختار 3035 تهران
40 کمک هزینه خرید خودرو
250 میلیون ریالی
918 *** 1645 خجسته ناظری قاسم 40 كرمانشاه
41 کمک هزینه خرید خودرو
250 میلیون ریالی
915 *** 0305 سید علی کالفی سید احمد 654 خراسان جنوبی
42 کمک هزینه خرید خودرو
250 میلیون ریالی
913 *** 0836 داود ضیاء سیستانی اسداله 251 كرمان
43 کمک هزینه خرید خودرو
250 میلیون ریالی
911 *** 2471 فاطمه داداش زاه مهدی 289 گیلان
44 کمک هزینه خرید خودرو
250 میلیون ریالی
917 *** 6614 قدرت مصدق اسفندیار 768 بوشهر
45 کمک هزینه خرید خودرو
250 میلیون ریالی
915 *** 9517 رستم رئیسی حسین 594 سیستان و بلوچستان
46 کمک هزینه خرید خودرو
250 میلیون ریالی
912 *** 0477 محمد علاف زاده حبیب اله 4699 تهران
47 کمک هزینه خرید خودرو
250 میلیون ریالی
910 *** 3780 آسیه نبی محمد مهدی 578 قزوین
48 کمک هزینه خرید خودرو
250 میلیون ریالی
917 *** 0350 مجتبی نظریه مسعود 9250 فارس
49 کمک هزینه خرید خودرو
250 میلیون ریالی
914 *** 6276 ناصر دودکانلوی میلان ایوب 0 آذربایجان غربی
50 کمک هزینه خرید خودرو
250 میلیون ریالی
912 *** 6648 اسماعیل سلیمان زاده محمد 3519 تهران
51 کمک هزینه خرید خودرو
250 میلیون ریالی
919 *** 5783 منوره قاسمی بالا خان 960 البرز
52 کمک هزینه خرید خودرو
250 میلیون ریالی
916 *** 9307 اردشیر محبی نژاد درویش 15828 لرستان
53 کمک هزینه خرید خودرو
250 میلیون ریالی
914 *** 2433 احمد جاهد دوست رسول 278 یزد
54 کمک هزینه خرید خودرو
250 میلیون ریالی
912 *** 5784 محمد حسن چشمه ء حسین 8102 تهران
55 کمک هزینه خرید خودرو
250 میلیون ریالی
918 *** 2506 ام کلثوم نادری تبار حسین 940 كرمانشاه
56 کمک هزینه خرید خودرو
250 میلیون ریالی
916 *** 7300 لیلا عبدالهی رضا 2794 خوزستان
57 کمک هزینه خرید خودرو
250 میلیون ریالی
913 *** 8935 عباس محمدی باغوهوشی نعمت اله 7 اصفهان
58 کمک هزینه خرید خودرو
250 میلیون ریالی
911 *** 0518 حسین پژوم رجبعلی 2250070954 مازندران
59 کمک هزینه خرید خودرو
250 میلیون ریالی
918 *** 9603 احمد کشوری علی 1185 ایلام
60 کمک هزینه خرید خودرو
250 میلیون ریالی
917 *** 0166 نسرین صفی خانی قلی زاده قربان قلی 93 فارس
61 کمک هزینه خرید مسکن
یک میلیارد ریالی
912 *** 9729 عشرت مساوات سید محمد کاظم 289 تهران
62 کمک هزینه خرید مسکن
یک میلیارد ریالی
912 *** 6520 لیلا قلی نژاد اوشانلو مطلب 21453 تهران
63 کمک هزینه خرید مسکن
یک میلیارد ریالی
917 *** 9609 محسن نادری اسفندیار 3014 فارس
64 کمک هزینه خرید مسکن
یک میلیارد ریالی
918 *** 0637 فتحعلی رضائی احمد علی 198 كرمانشاه
65 کمک هزینه خرید مسکن
یک میلیارد ریالی
913 *** 6561 ایت اله تندروبروجنی فرهاد 54 چهارمحال و بختیاری
66 کمک هزینه خرید مسکن
یک میلیارد ریالی
917 *** 9663 نیلوفر شجاعی عبدارسول 213825 فارس
67 کمک هزینه خرید مسکن
یک میلیارد ریالی
918 *** 5744 میثم بهرامی محمدجان 0 همدان
68 کمک هزینه خرید مسکن
یک میلیارد ریالی
912 *** 8169 طاهره كشاورز عابدین 509 قم
69 کمک هزینه خرید مسکن
یک میلیارد ریالی
917 *** 1363 مریم رزم آهنگ محمد كریم 2081 فارس
70 کمک هزینه خرید مسکن
یک میلیارد ریالی
919 *** 7092 محمد ابراهیم شهپری رضا قلی 232 سمنان