آگهی استعلام شماره 3535 با موضوع انجام پروژه جاری سازی کدهای ارزش محور و کدهای رفتاری در سازمان خود (رسم همراهی)

آگهی استعلام شماره 3535 با موضوع انجام پروژه جاری سازی کدهای ارزش محور و کدهای رفتاری در سازمان خود (رسم همراهی)

mci-pages-sharing

شرکت ارتباطات سیار ایران در نظر دارد از طریق برگزاری استعلام عام دو مرحله ای نسبت به انتخاب پیمانکار واجد شرایط جهت انجام پروژه جاری سازی کدهای ارزش محور و کدهای رفتاری در سازمان خود (رسم همراهی) طبق شرح خدمات و شرایط پیوست اقدام نماید. لذا داوطلبان شرکت در استعلام می توانند از تاریخ نشر آگهی لغایت روز دوشنبه مورخ 1399/09/17 مشخصات و شرح خدمات، شرایط استعلام، جداول و معیارهای ارزیابی و فرم پیشنهاد قیمت را از همین سایت دریافت نموده و با توجه کامل به مندرجات آنها نسبت به تنظیم و ارسال پاکات پیشنهاد قیمت خود به دبیرخانه مرکزی همراه اول (نشانی: میدان ونک، خیابان ونک، ضلع شرقی تقاطع کردستان، پلاک 88، برج همراه، طبقه همکف) اقدام نمایند. کمیسیون مربوطه در اسرع وقت تشکیل و نسبت به پیشنهادات رسیده اتخاذ تصمیم خواهد نمود.

لازم به توضیح می باشد شرکت کنندگان در استعلام می توانند بمنظور رفع هر گونه ابهام و یا سوال در خصوص  فرایند اجرای پروژه با آدرس ایمیلm.shahmohamadi@mci.ir  و شماره تلفن 88640933 و در مورد سایر موارد با آدرس ایمیل a.hajrahim@mci.ir  و شماره تلفن 81712515 مکاتبه و تماس حاصل نمایند.

توضیحات استعلام عمومی تامین کنندگان

"علاقه مندان به شرکت در استعلام فوق، که تاکنون در سامانه سامانه شناسایی و ارزیابی کیفی تامین کنندگان کالا و خدمات ثبت نام نکرده اند، لازم است در اسرع وقت، نسبت به ثبت نام اولیه، اقدام نمایند. در صورت هر گونه سوالی در خصوص ثبت نام، با آدرس ایمیل tamin@mci.ir مکاتبه نمایید."

pdf-icon مشخصات فنی
حجم: 918 کیلوبایت
اداره کل خرید
شرکت ارتباطات سیار ایران
SupplierStyle