پیامک به ۱۰ (سامانه جامع خدمات روی درگاه پیامکی)
mci-pages-sharing

پیامک به ۱۰ (سامانه جامع خدمات روی درگاه پیامکی)

 

در راستای یکپارچه سازی درگاه های ارتباطی مشترکین، همراه اول اقدام به طراحی و پیاده سازی سامانه پیامکی 10 جهت دسترسی آسان و رایگان مشترکین به کلیه سرویس ها و خدمات همراه اول نموده است. به این ترتیب کلیه مشترکین همراه اول می توانند با ارسال پیامک به سرشماره رایگان 9810+ و بدون نیاز به حفظ سرشماره های مختلف، به سرویس ها و خدمات همراه اول دسترسی پیدا کنند.پیش از این سامانه جامع خدمات در قالب *10# ارائه گردیده بود. منوهای سرشماره پیامکی 10 عینا شبیه کد *10# است.

به عنوان مثال، در کد *10# مشترکین برای دسترسی به بسته های اینترنت نوترینو، می بایست کد *10*32# را شماره گیری می کنند. در سامانه پیامکی 10، می بایست عدد 32 را به سرشماره 9810+ پیامک کنند.

مزایای پیامک به 10
 • دسترسی به این سامانه و ارسال پیامک رایگان می باشد.
 • مشترکین می توانند به جای حفظ سرشماره های مختلف، با ارسال پیامک به سرشماره 10، به کلیه سرویس ها و خدمات همراه اول دسترسی پیدا کنند.
 • خدمات و سرویس های ارائه شده، همانند سامانه *10# در چهار دسته اصلی عرضه خواهند شد: خدمات پرداخت، خدمات اصلی، طرح های تشویقی و طرح های مناسبتی.
 • باارسال پیامک خالی به سرشماره 10، پیامکی شامل چهاردسته اصلی خدمات (مشابه لایه اول) سامانه *10# به مشترک ارسال می شود. به عبارت دیگر پیامک دریافتی به صورت زیر خواهد بود:
  • خدمات پرداخت
  • خدمات اصلی
  • طرح های تشویقی
  • طرح های مناسبتی
 • باارسال عدد صفر یا پیامک خالی به سرشماره 10، کدهای مربوط به کلیه سرویس ها و خدمات ارائه شده روی سامانه جامع خدمات از طریق چند پیامک به مشترک ارسال می گردد.
 • مشترک می تواند به صورت لایه به لایه برای دسترسی یه سرویس اقدام نماید. به طور مثال درصورتیکه مشترک پیامک خالی به 10 ارسال نماید.پیامک زیر را دریافت می کند:
  • خدمات پرداخت
  • خدمات اصلی
  • طرح های تشویقی
  • طرح های مناسبتی
  درصورتیکه مشترک عدد 1 را به 10 بفرستد، پیامک زیر را دریافت می کند:
  • دائمی
  • اعتباری
  درصورتی که مشترک عدد 11 را ارسال نماید، پیامک زیر را دریافت می کند:
  • پایان دوره
  • میان دوره
  • انتقال اعتبار
  درصورتی که مشترک 113 را ارسال نماید، رویه انتقال اعتباراز دائمی به اعتباری اجرا خواهد شد.
 • مشترک می تواند کد سرویس موردنظر را بدون مرور منوها و به صورت میانبر وارد نماید. به طور مثال برای بهره گیری از سرویس انتقال اعتبار از دائمی به اعتباری می توان مستقیما 113 را به سرشماره 10 ارسال نمود و از این سرویس استفاده نمود.

توجه :مشترکینی که گوشی ایشان امکان ارسال پیامک به سرشماره 10 را ندارد، می توانند پیامک مربوطه را به شماره 9810+ ارسال کنند.