استان سمنان
mci-pages-sharing
ردیف کد پیشخوان کدنمایندگی مدیر نمایندگی شهرستان کد شهرستان تلفن تماس نشانی
1 72231030 2601500003 پریا نژادی سمنان 023 33350690 سمنان بلوارسعدی روبروی سه راه شهدا (یغما) بالاترازمسجد فاطمیه
2 72231003 2606500004 رضا شریعتی شاهرود 023 32242484 شاهرود خ 15 خردادروبروی کوچه مسجد امام حسن(ع) پ 21