نکات ایمنی در خصوص پیامک‌های حاوی لینک و تبلیغات
mci-pages-sharing

یکی از مشکلاتی که مکررا برای مشترکین رخ می‌دهد، دریافت پیامک ناخواسته و حاوی لینک می‌باشد. بخش عمده پیامک‌های تبلیغاتی در این دسته قرار می‌گیرند. رعایت نکات زیر می‌تواند در جهت جلوگیری از وقوع مخاطرات امنیتی و خسارات مالی یا اطلاعات شخصی موثر واقع گردد:

  • به هیچ عنوان لینک‌هایی که در قالب تبلیغات یا درخواست اطلاعات به شما پیامک می‌شود را باز نکنید.
  • یکی دیگر از موارد دریافت پیامک‌های حاوی لینک، می‌تواند در جهت تبلیغ روش‌های دور زدن فیلتر، ارائه لینک پروکسی، افزایش امکانات تلگرام و یا مسنجر جدید باشد که عموما در گروه‌ها یا کانال‌های مختلف پیشنهاد می‌گردد.
  • ممکن است پیامک‌های دریافتی، حاوی لینک دانلود باشند و با باز کردن لینک، موجب آلودگی و دسترسی به اطلاعات تلفن همراه شما می‌گردد.
  • به هیچ عنوان در پیامک‌های حاوی فایل برنامک، اقدام به باز کردن لینک نکنید و فایل برنامک‌ها را از گروه‌ها، کانال‌ها و منابع غیررسمی دانلود و نصب نکنید. جهت دریافت برنامک‌ها فقط از طریق منابع رسمی مانند GooglePlay و AppStore یا افراد متخصص و مطمئن اقدام نمایید.
  • در صورت مشاهده موارد مشکوک و خاص، شرح و نمونه آن را به مرکز MCI-CERT اطلاع رسانی فرمایید.