mci-news-archive
رکورد سرویس دهی همزمان همراه اول به 60 میلیون مشترک
20 مهر 1399

رکورد سرویس دهی همزمان همراه اول به 60 میلیون مشترک

همراه اول از رکورد سرویس دهی همزمان به 60 میلیون مشترک خبر داد.
مشاهده ادامه خبر

معرفی استان های برتر از نظر عملکرد در ارتباطات سیار

معرفی استان های برتر از نظر عملکرد در ارتباطات سیار طی مراسمی، مدیرعامل همراه اول استان های برتر از نظر عملکرد در بخش تلفن همراه را معرفی کرد. ...

29 مهر 1393 مشاهده ادامه خبر

تقدیر از همراه اول در همایش ملی مهربانو

نخستین همایش ملی«مهربانو» با تقدیر از همراه اول بدلیل حمایت از این همایش ملی بکار خود پایان داد. به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ...

29 مهر 1393 مشاهده ادامه خبر

استاندار تهران در بازدید از سالن همره اول:

شهرداری وتمام نهادهابایدسیاستهای خودرا درجهت بهینه سازی سیستم تلفن همر

مهندس سیدحسین هاشمی استاندار تهران، روز پنج شنبه از سالن اختصاصی همراه اول در نمایشگاه «ایران تلکام ۲۰۱۴» بازدید کرد. به گزارش اداره کل ارتباطا ...

17 مهر 1393 مشاهده ادامه خبر

با همکاری همراه اول و یک وندور معتبر

آزمایشگاه چند رسانه ای تلفن همراه راه اندازی می شود

اپراتور اول با همکاری یک وندور معتبر جهانی در دانشگاه هنر اسلامی تبریز، آزمایشگاه چند رسانه ای راه اندازی می شود. به گزارش اداره کل ارتباطات شر ...

17 مهر 1393 مشاهده ادامه خبر

همزمان با آخرین روز «ایران تلکام 2014»

جوایز طرح «شتاب در پرداخت» همراه اول قرعه کشی شد

مشترکین همراه اول که اقدام به پرداخت قبوض خود تا بیستم شهریور ماه کرده بودند، به قید قرعه برنده جوایز نفیسی شدند. به گزارش اداره کل ارتباطات شر ...

17 مهر 1393 مشاهده ادامه خبر