mci-news-archive

بدلیل انفجار لوله گاز در منطقه شهران؛

بروز مشکل در ارتباطات مشترکین شمال غرب تهران همراه اول تا افطار

از سحرگاه امروز بدلیل انفجار لوله گاز در منطقه شهران، ارتباطات مشترکین همراه اول در شمال غرب تهران دچار مشکل شده است که حداکثر تا افطار برطرف می شود.

کد خبر: 52354
28 خرداد 1395
بازدید: 8815
بروز مشکل در ارتباطات مشترکین شمال غرب تهران همراه اول تا افطار

از سحرگاه امروز بدلیل انفجار لوله گاز در منطقه شهران، ارتباطات مشترکین همراه اول در شمال غرب تهران دچار مشکل شده است که حداکثر تا افطار برطرف می شود.
اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران اعلام کرد: بدلیل انفجار لوله گاز شمال غرب تهران در منطقه شهران در محل حفر تونل مترو در ساعت ۴:۳۰ بامداد روز جمعه ۲۸ خردادماه، خطوط انتقال فیبر مرکز شهید کاظمیان مخابرات استان تهران دچار قطعی شده و ارتباطات مشترکین همراه اول در منطقه شمال غرب تهران دچار مشکل شده است.
در این اطلاعیه ضمن عذرخواهی از مشترکین تأکید شده است، به محض صدور مجوز ورود از سوی نیروهای امدادی و انتظامی به منطقه، اقدامات فنی لازم برای رفع قطعی، اجرا می شود.

* تکمیلی

پس از دریافت مجوز بلافاصله کارشناسان همراه اول در محل حادثه حاضر شدند و ارتباط بیشتر مشترکین محدوده مذکور از طریق کانال های جایگزین برقرار شده است و طبق برنامه تا افطار ارتباط تمامی مشترکین برقرار می شود. 

* با تلاش کارشناسان فنی، در ساعت 18 ارتباط تمامی مشترکین همراه اول در شمال غرب تهران به حالت نرمال برگشت.

بروز مشکل در ارتباطات مشترکین شمال غرب تهران همراه اول تا افطار

از سحرگاه امروز بدلیل انفجار لوله گاز در منطقه شهران، ارتباطات مشترکین همراه اول در شمال غرب تهران دچار مشکل شده است که حداکثر تا افطار برطرف می شود.
اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران اعلام کرد: بدلیل انفجار لوله گاز شمال غرب تهران در منطقه شهران در محل حفر تونل مترو در ساعت ۴:۳۰ بامداد روز جمعه ۲۸ خردادماه، خطوط انتقال فیبر مرکز شهید کاظمیان مخابرات استان تهران دچار قطعی شده و ارتباطات مشترکین همراه اول در منطقه شمال غرب تهران دچار مشکل شده است.
در این اطلاعیه ضمن عذرخواهی از مشترکین تأکید شده است، به محض صدور مجوز ورود از سوی نیروهای امدادی و انتظامی به منطقه، اقدامات فنی لازم برای رفع قطعی، اجرا می شود.

* تکمیلی

پس از دریافت مجوز بلافاصله کارشناسان همراه اول در محل حادثه حاضر شدند و ارتباط بیشتر مشترکین محدوده مذکور از طریق کانال های جایگزین برقرار شده است و طبق برنامه تا افطار ارتباط تمامی مشترکین برقرار می شود. 

* با تلاش کارشناسان فنی، در ساعت 18 ارتباط تمامی مشترکین همراه اول در شمال غرب تهران به حالت نرمال برگشت.