mci-news-archive

با حمایت همراه اول برگزار شد؛

نخستین سمینار «نقش نوآوری و خلاقیت در اقتصاد مقاومتی»

با حمایت همراه اول، نخستین سمینار استعدادیابی در حوزه کسب و کارهای دیجیتال با عنوان «نقش نواوری و خلاقیت در اقتصاد مقاومتی» برگزار شد.

کد خبر: 52341
13 اردیبهشت 1395
بازدید: 6976
نخستین سمینار «نقش نوآوری و خلاقیت در اقتصاد مقاومتی»

با حمایت همراه اول و با همکاری اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان نرم افزار ایران، نخستین سمینار استعدادیابی در حوزه کسب و کارهای دیجیتال با عنوان «نقش نواوری و خلاقیت در اقتصاد مقاومتی» برگزار شد.
به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، روز دوشنبه 13 اردیبهشت ماه  با حمایت همراه اول نخستین سمینار «نقش نوآوری و خلاقیت در اقتصاد مقاومتی» با هدف توسعه صادرات محصولات و کسب و کارهای نوپا و نوآور با حضور معاون امور دولت، مجلس و استان های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، رئیس مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت  فرهنگ و ارشاد اسلامی، قائم مقام شرکت ارتباطات سیار ایران، اعضای اتاق بازرگانی ایران و تشکل های تخصصی این اتاق و جمعی از اساتید دانشگاه و کسب و کارهای فعال در حوزه دیجیتال در سالن همایش های اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار شد.
در این سمینار دکتر نیکوفر قائم مقام همراه اول ضمن اشاره به فعالیت های همراه اول برای راه اندازی زیرساخت های موبایل باندپهن در کشور، اظهار داشت: همراه اول اولین اپراتور در کشور بود که زیرساخت های موبایل باندپهن در کشور را وارد ایران کرد و این امر باعث رونق و پویایی خاصی در حوزه کسب و کارهای دیجیتال شده است.
وی افزود: امروز همراه اول تنها یک اپراتور موبایل نیست، بلکه ما امروز با مجموعه ای از شرکت های فعال در حوزه دیجیتال و دانشگاه های معتبر کشور در حوزه فناوری در ارتباط مستمر هستیم.
قائم مقام همراه اول تصریح کرد: اکوسیستم همراه اول روز به روز در حال گسترش است و ما در سال های گذشته توانسته ایم بهترین الگوی ارتباط صنعت و دانشگاه را در کشور ارائه دهیم.
نیکوفر افزود: طبق فرمایشات مقام معظم رهبری ما بنا داریم در سال پیش رو تمام همت خود را جهت پیاده سازی  اقتصاد مقاومتی مدنظر ایشان که تاکید بر حوزه های دیجیتال از اهم موضوعات آن است فراهم آوریم.
وی تأکید کرد: باید توجه داشت که این نقشه راه بدون تکیه بر استعدادهای داخلی کشور ممکن نیست و تمام همت ما در شرکت همراه اول نیز تکیه بر همین استعداد است.
قائم مقام همراه اول افزود: قابل توجه است که از این نوع همکاری ما با استعدادهای داخلی، در طول چند سال اخیر بیش از 10شرکت برتر در حوزه فناوری بوجود آمده که در نوع خود و با بضاعت امکانات موجود در کشور ما قابل توجه است.
وی در پایان تأکید کرد: همه ما می دانیم که فعالیت در حوزه های نوآورانه و دیجیتال بسیار تجربه خطیر و در عین حال پرریسکی است؛ اما تجربه نشان داده که نباید ترسید. چرا که ترس عامل اصلی مرگ ایده های نوآورانه است.
براساس این گزارش، به گفته دبیرخانه سمینار تاکنون بیش از 80 ایده جدید در حوزه های مختلف به دبیرخانه ارائه، و در نهایت قرار است 8 ایده به عنوان ایده های برتر انتخاب شود.
معیار انتخاب ایده های برتر در این سمینار براساس چهار معیار، اقتصادی بودن، بازارپسند بودن، در نظرگرفتن ادراک عمومی و میزان پیاده سازی ایده اعلام شده است.
گفتنی است، نتایج ایده های برتر هفته آینده اعلام می شود.

نخستین سمینار «نقش نوآوری و خلاقیت در اقتصاد مقاومتی»

با حمایت همراه اول و با همکاری اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان نرم افزار ایران، نخستین سمینار استعدادیابی در حوزه کسب و کارهای دیجیتال با عنوان «نقش نواوری و خلاقیت در اقتصاد مقاومتی» برگزار شد.
به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، روز دوشنبه 13 اردیبهشت ماه  با حمایت همراه اول نخستین سمینار «نقش نوآوری و خلاقیت در اقتصاد مقاومتی» با هدف توسعه صادرات محصولات و کسب و کارهای نوپا و نوآور با حضور معاون امور دولت، مجلس و استان های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، رئیس مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت  فرهنگ و ارشاد اسلامی، قائم مقام شرکت ارتباطات سیار ایران، اعضای اتاق بازرگانی ایران و تشکل های تخصصی این اتاق و جمعی از اساتید دانشگاه و کسب و کارهای فعال در حوزه دیجیتال در سالن همایش های اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار شد.
در این سمینار دکتر نیکوفر قائم مقام همراه اول ضمن اشاره به فعالیت های همراه اول برای راه اندازی زیرساخت های موبایل باندپهن در کشور، اظهار داشت: همراه اول اولین اپراتور در کشور بود که زیرساخت های موبایل باندپهن در کشور را وارد ایران کرد و این امر باعث رونق و پویایی خاصی در حوزه کسب و کارهای دیجیتال شده است.
وی افزود: امروز همراه اول تنها یک اپراتور موبایل نیست، بلکه ما امروز با مجموعه ای از شرکت های فعال در حوزه دیجیتال و دانشگاه های معتبر کشور در حوزه فناوری در ارتباط مستمر هستیم.
قائم مقام همراه اول تصریح کرد: اکوسیستم همراه اول روز به روز در حال گسترش است و ما در سال های گذشته توانسته ایم بهترین الگوی ارتباط صنعت و دانشگاه را در کشور ارائه دهیم.
نیکوفر افزود: طبق فرمایشات مقام معظم رهبری ما بنا داریم در سال پیش رو تمام همت خود را جهت پیاده سازی  اقتصاد مقاومتی مدنظر ایشان که تاکید بر حوزه های دیجیتال از اهم موضوعات آن است فراهم آوریم.
وی تأکید کرد: باید توجه داشت که این نقشه راه بدون تکیه بر استعدادهای داخلی کشور ممکن نیست و تمام همت ما در شرکت همراه اول نیز تکیه بر همین استعداد است.
قائم مقام همراه اول افزود: قابل توجه است که از این نوع همکاری ما با استعدادهای داخلی، در طول چند سال اخیر بیش از 10شرکت برتر در حوزه فناوری بوجود آمده که در نوع خود و با بضاعت امکانات موجود در کشور ما قابل توجه است.
وی در پایان تأکید کرد: همه ما می دانیم که فعالیت در حوزه های نوآورانه و دیجیتال بسیار تجربه خطیر و در عین حال پرریسکی است؛ اما تجربه نشان داده که نباید ترسید. چرا که ترس عامل اصلی مرگ ایده های نوآورانه است.
براساس این گزارش، به گفته دبیرخانه سمینار تاکنون بیش از 80 ایده جدید در حوزه های مختلف به دبیرخانه ارائه، و در نهایت قرار است 8 ایده به عنوان ایده های برتر انتخاب شود.
معیار انتخاب ایده های برتر در این سمینار براساس چهار معیار، اقتصادی بودن، بازارپسند بودن، در نظرگرفتن ادراک عمومی و میزان پیاده سازی ایده اعلام شده است.
گفتنی است، نتایج ایده های برتر هفته آینده اعلام می شود.