mci-news-archive

با شماره گیری ۰۵۰ به جای دو صفر

از تخفیف ۱۴ درصدی مکالمه با افغانستان بهره مند شوید

از این پس مشترکین همراه اول می توانند از سرویس ۰۵۰ برای برقراری تماس ارزان تر با کشور افغانستان استفاده کنند.

کد خبر: 52244
06 خرداد 1394
بازدید: 15811
از تخفیف ۱۴ درصدی مکالمه با افغانستان بهره مند شوید

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، مشترکین اپراتور اول از این پس می توانند با استفاده از سرويس ۰۵۰ جهت برقراری تماس با کشور افغانستان، از تخفیف ۱۴ درصدی در مکالمه با تلفن ثابت و تلفن همراه بهره مند شوند.
سرویس ۰۵۰ جهت برقراری تماس هاي بين المللي از طريق اينترنت، اين امكان را به مشتريان خود مي دهد كه ارتباط تلفني ارزان تری نسبت به دو صفر داشته باشند.
كافي است همراه اولی ها در هنگام استفاده از این سرویس در تمامی استان ها، با شماره گیری ۰۵۰ و سپس تلفن مقصد بدون دو صفر، مکالمه را انجام داده و مشترکین دائمی هزینه آن را در قبض دوره ای موبایل خود پرداخت کنند.
بر اساس این گزارش، تعرفه جدید هر دقیقه مکالمه با تلفن همراه افغانستان از طریق سرویس صفر پنجاه ۵۹۵۰ ریال و تعرفه هر دقیقه مکالمه با تلفن ثابت افغانستان از طریق سرویس صفر پنجاه ۴۶۷۵ ریال است.
هم اکنون برای تماس با ۳۱ کشور می توان از سرویس ۰۵۰ استفاده کرد.
همراه اولی ها می توانند جهت دریافت اطلاعات بیشتر در زمینه مکالمه بین الملل به پرتال این اپراتور به نشانی www.mci.ir  مراجعه کنند.

 

از تخفیف ۱۴ درصدی مکالمه با افغانستان بهره مند شوید

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، مشترکین اپراتور اول از این پس می توانند با استفاده از سرويس ۰۵۰ جهت برقراری تماس با کشور افغانستان، از تخفیف ۱۴ درصدی در مکالمه با تلفن ثابت و تلفن همراه بهره مند شوند.
سرویس ۰۵۰ جهت برقراری تماس هاي بين المللي از طريق اينترنت، اين امكان را به مشتريان خود مي دهد كه ارتباط تلفني ارزان تری نسبت به دو صفر داشته باشند.
كافي است همراه اولی ها در هنگام استفاده از این سرویس در تمامی استان ها، با شماره گیری ۰۵۰ و سپس تلفن مقصد بدون دو صفر، مکالمه را انجام داده و مشترکین دائمی هزینه آن را در قبض دوره ای موبایل خود پرداخت کنند.
بر اساس این گزارش، تعرفه جدید هر دقیقه مکالمه با تلفن همراه افغانستان از طریق سرویس صفر پنجاه ۵۹۵۰ ریال و تعرفه هر دقیقه مکالمه با تلفن ثابت افغانستان از طریق سرویس صفر پنجاه ۴۶۷۵ ریال است.
هم اکنون برای تماس با ۳۱ کشور می توان از سرویس ۰۵۰ استفاده کرد.
همراه اولی ها می توانند جهت دریافت اطلاعات بیشتر در زمینه مکالمه بین الملل به پرتال این اپراتور به نشانی www.mci.ir  مراجعه کنند.