mci-news-archive

امکان مکالمه نامحدود با بسته های مکالمه خانواده همراه اول

اپراتور اول تلفن همراه کشور از امکان مکالمه نامحدود با یک یا دو مشترک دائمی دیگر با «بسته های مکالمه خانواده همراه اول» خبر داد.

کد خبر: 52223
05 اسفند 1393
بازدید: 19823
امکان مکالمه نامحدود با بسته های مکالمه خانواده همراه اول

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، برای اولین بار این اپراتور امکان مکالمه رایگان بصورت نامحدود و همچنین دوطرفه را بین دو مشترک در قالب بسته های مکالمه خانواده فراهم کرده است.
بر اساس این گزارش مشترکین دائمی همراه اول با خرید یک بسته ماهانه 500 یا 1000دقیقه ای درون شبکه (همراه اول و تلفن ثابت) می توانند دقایقی از آن را به یک یا دو مشترک دائمی دیگر هدیه کنند. پس از آن کلیه مکالمات مشترک اصلی با مشترک دیگر و بالعکس تا 30 روز رایگان خواهد بود و از حجم بسته کسر نمی‌شود.
مشترک دائمی خریدار بسته (مشترک اصلی) در هنگام خرید بسته 500 یا 1000 دقیقه ای درون شبکه، با اعلام یک شماره دائمی همراه اول به عنوان مشترک فرعی، بصورت پیش فرض 100 دقیقه از حجم بسته را به وی هدیه می کند و بدین ترتیب تا 30 روز کلیه مکالمات مشترک اصلی با مشترک فرعی و بالعکس رایگان خواهد بود.
مشترک اصلی می تواند برای اختصاص دقایق بیشتر و یا اضافه کردن مشترک فرعی دیگر، با شماره گیری#334*111* از طریق گزینه اشتراک گذاری اقدام کند.
این گزارش می افزاید: حجم بسته برای مکالمه مشترک اصلی و مشترک  یا مشترکین فرعی با سایرین (درون شبکه) استفاده می شود و مکالمات بین خود آنها به صورت نامحدود و دوطرفه رایگان است و از دقایق بسته کسر نمی‌شود.
در صورتی که این دو مشترک دقایق خریداری شده را قبل از 30 روز تمام کنند، همچنان تا پایان 30روز می توانند از مکالمه رایگان نامحدود دوطرفه با یکدیگر بهره مند شوند.
همراه اولی ها می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص بسته های مکالمه خانواده، به پرتال اپراتور اول به نشانی www.mci.ir/familypackage مراجعه کنند.

امکان مکالمه نامحدود با بسته های مکالمه خانواده همراه اول

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، برای اولین بار این اپراتور امکان مکالمه رایگان بصورت نامحدود و همچنین دوطرفه را بین دو مشترک در قالب بسته های مکالمه خانواده فراهم کرده است.
بر اساس این گزارش مشترکین دائمی همراه اول با خرید یک بسته ماهانه 500 یا 1000دقیقه ای درون شبکه (همراه اول و تلفن ثابت) می توانند دقایقی از آن را به یک یا دو مشترک دائمی دیگر هدیه کنند. پس از آن کلیه مکالمات مشترک اصلی با مشترک دیگر و بالعکس تا 30 روز رایگان خواهد بود و از حجم بسته کسر نمی‌شود.
مشترک دائمی خریدار بسته (مشترک اصلی) در هنگام خرید بسته 500 یا 1000 دقیقه ای درون شبکه، با اعلام یک شماره دائمی همراه اول به عنوان مشترک فرعی، بصورت پیش فرض 100 دقیقه از حجم بسته را به وی هدیه می کند و بدین ترتیب تا 30 روز کلیه مکالمات مشترک اصلی با مشترک فرعی و بالعکس رایگان خواهد بود.
مشترک اصلی می تواند برای اختصاص دقایق بیشتر و یا اضافه کردن مشترک فرعی دیگر، با شماره گیری#334*111* از طریق گزینه اشتراک گذاری اقدام کند.
این گزارش می افزاید: حجم بسته برای مکالمه مشترک اصلی و مشترک  یا مشترکین فرعی با سایرین (درون شبکه) استفاده می شود و مکالمات بین خود آنها به صورت نامحدود و دوطرفه رایگان است و از دقایق بسته کسر نمی‌شود.
در صورتی که این دو مشترک دقایق خریداری شده را قبل از 30 روز تمام کنند، همچنان تا پایان 30روز می توانند از مکالمه رایگان نامحدود دوطرفه با یکدیگر بهره مند شوند.
همراه اولی ها می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص بسته های مکالمه خانواده، به پرتال اپراتور اول به نشانی www.mci.ir/familypackage مراجعه کنند.