mci-news-archive

همراه اول برنامه ای برای خرید سرخابی ها ندارد

همراه اول با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد، هیچ برنامه ای برای خرید سهام باشگاه های استقلال و پرسپولیس ندارد.

کد خبر: 52221
29 بهمن 1393
بازدید: 6816
همراه اول برنامه ای برای خرید سرخابی ها ندارد

همراه اول با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد، هیچ برنامه ای برای خرید سهام باشگاه های استقلال و پرسپولیس ندارد.
اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران اعلام کرد: اخیراً در برخی رسانه ها و شبکه های اجتماعی خبری مبنی بر خرید یکی از باشگاه های پرطرفدار پایتخت توسط همراه اول و یا یکی از شرکت های زیر مجموعه اپراتور اول، منتشر شده است که این خبر صحت نداشته و همراه اول تاکنون هیچگاه چنین قصدی نداشته و ندارد.
این اطلاعیه می افزاید: از آنجا که همراه اول اپراتوری ملی بوده و با تمام اقشار جامعه به عنوان مشترکین خود، سر و کار دارد؛ لذا خرید سهام یکی از دو باشگاه پرطرفدار پایتخت، منطقی نبوده و از طرف دیگر خرید سهام هر دو باشگاه نیز رقابت قدیمی این باشگاه ها را از بین می برد.

 

همراه اول برنامه ای برای خرید سرخابی ها ندارد

همراه اول با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد، هیچ برنامه ای برای خرید سهام باشگاه های استقلال و پرسپولیس ندارد.
اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران اعلام کرد: اخیراً در برخی رسانه ها و شبکه های اجتماعی خبری مبنی بر خرید یکی از باشگاه های پرطرفدار پایتخت توسط همراه اول و یا یکی از شرکت های زیر مجموعه اپراتور اول، منتشر شده است که این خبر صحت نداشته و همراه اول تاکنون هیچگاه چنین قصدی نداشته و ندارد.
این اطلاعیه می افزاید: از آنجا که همراه اول اپراتوری ملی بوده و با تمام اقشار جامعه به عنوان مشترکین خود، سر و کار دارد؛ لذا خرید سهام یکی از دو باشگاه پرطرفدار پایتخت، منطقی نبوده و از طرف دیگر خرید سهام هر دو باشگاه نیز رقابت قدیمی این باشگاه ها را از بین می برد.