mci-news-archive

دریافت برگ سهام افزایش سرمایه

همراه اول از آغاز عرضه برگ سهام افزایش سرمایه این اپراتور خبر داد.

کد خبر: 52200
19 آذر 1393
بازدید: 10398
دریافت برگ سهام افزایش سرمایه

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، کلیه سهامداران و یا نمایندگان قانونی ایشان، از روز پنج­شنبه 20 آذرماه می توانند جهت دریافت برگ سهام موضوع افزایش سرمایه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 93.01.31 به میزان 93.7 درصد، به مراکز تلفن ثابت مراجعه کنند.

 

 

دریافت برگ سهام افزایش سرمایه

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، کلیه سهامداران و یا نمایندگان قانونی ایشان، از روز پنج­شنبه 20 آذرماه می توانند جهت دریافت برگ سهام موضوع افزایش سرمایه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 93.01.31 به میزان 93.7 درصد، به مراکز تلفن ثابت مراجعه کنند.