mci-news-archive

همزمان با آخرین روز «ایران تلکام 2014»

جوایز طرح «شتاب در پرداخت» همراه اول قرعه کشی شد

مشترکین همراه اول که اقدام به پرداخت قبوض خود تا بیستم شهریور ماه کرده بودند، به قید قرعه برنده جوایز نفیسی شدند.

کد خبر: 52186
17 مهر 1393
بازدید: 186343
جوایز طرح «شتاب در پرداخت» همراه اول قرعه کشی شد

مشترکین همراه اول که اقدام به پرداخت قبوض خود تا بیستم شهریور ماه کرده بودند، به قید قرعه برنده جوایز نفیسی شدند.
به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، در چهارمین روز از برگزاری نمایشگاه ایران تلکام۲۰۱۴ و در سالن اختصاصی همراه اول و با حضور جمعی از بازدیدکنندگان و نمایندگان نهادهای نظارتی، مراسم قرعه کشی یکدستگاه خودرو پراید و ۱۰۰ گوشی تلفن همراه هوشمند برگزار شد و برندگان آن مشخص شدند.
مشترکین دائمی همراه اول که تا بیستم ماه اقدام به پرداخت آخرین صورتحساب خود به صورت غیرحضوری کنند، علاوه بر دریافت یک روز مکالمه رایگان داخل شبکه تا پایان ماه، در قرعه کشی یک دستگاه پراید و ۱۰۰ گوشی موبایل شرکت داده می شوند.
هدیه یک روز مکالمه رایگان داخل شبکه به صورت خودکار فعال نمی شود و مشترک باید به شماره گیری کد دستوری #۱۱۵۱*۱۱۱* شخصاً هدیه مکالمه خود را فعال کند.
گفتنی است شرکت در قرعه کشی این طرح نیاز به فعال سازی نداشته و مشترکین به صورت خودکار در قرعه کشی شرکت داده می شوند.

جوایز طرح «شتاب در پرداخت» همراه اول قرعه کشی شد

مشترکین همراه اول که اقدام به پرداخت قبوض خود تا بیستم شهریور ماه کرده بودند، به قید قرعه برنده جوایز نفیسی شدند.
به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، در چهارمین روز از برگزاری نمایشگاه ایران تلکام۲۰۱۴ و در سالن اختصاصی همراه اول و با حضور جمعی از بازدیدکنندگان و نمایندگان نهادهای نظارتی، مراسم قرعه کشی یکدستگاه خودرو پراید و ۱۰۰ گوشی تلفن همراه هوشمند برگزار شد و برندگان آن مشخص شدند.
مشترکین دائمی همراه اول که تا بیستم ماه اقدام به پرداخت آخرین صورتحساب خود به صورت غیرحضوری کنند، علاوه بر دریافت یک روز مکالمه رایگان داخل شبکه تا پایان ماه، در قرعه کشی یک دستگاه پراید و ۱۰۰ گوشی موبایل شرکت داده می شوند.
هدیه یک روز مکالمه رایگان داخل شبکه به صورت خودکار فعال نمی شود و مشترک باید به شماره گیری کد دستوری #۱۱۵۱*۱۱۱* شخصاً هدیه مکالمه خود را فعال کند.
گفتنی است شرکت در قرعه کشی این طرح نیاز به فعال سازی نداشته و مشترکین به صورت خودکار در قرعه کشی شرکت داده می شوند.