mci-news-archive

با همکاری همراه اول و یک وندور معتبر

آزمایشگاه چند رسانه ای تلفن همراه راه اندازی می شود

اپراتور اول با همکاری یک وندور معتبر جهانی در دانشگاه هنر اسلامی تبریز، آزمایشگاه چند رسانه ای راه اندازی می شود.

کد خبر: 52185
17 مهر 1393
بازدید: 163000
آزمایشگاه چند رسانه ای تلفن همراه راه اندازی می شود

اپراتور اول با همکاری یک وندور معتبر جهانی در دانشگاه هنر اسلامی تبریز، آزمایشگاه چند رسانه ای راه اندازی می شود.
به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، روز پنج شنبه ۱۷ مهرماه و در چهارمین روز از نمایشگاه «ایران تلکام۲۰۱۴»، با حضور مهندس سید حسین هاشمی استاندار تهران، تفاهم نامه همکاری بین همراه اول و یک وندور معتبر خارجی برای راه اندازی آزمایشگاه چندرسانه ای (multimedia lab) در دانشگاه هنر اسلامی تبریز امضاء شد.
بر اساس تفاهم نامه مذکور، این آزمایشگاه با سرمایه گذاری همراه اول و با هدف توسعه و تقویت محتوای چند رسانه ای ایرانی- اسلامی ویژه تلفن همراه دردانشگاه هنر اسلامی تبریز ایجاد می شود.

 

آزمایشگاه چند رسانه ای تلفن همراه راه اندازی می شود

اپراتور اول با همکاری یک وندور معتبر جهانی در دانشگاه هنر اسلامی تبریز، آزمایشگاه چند رسانه ای راه اندازی می شود.
به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، روز پنج شنبه ۱۷ مهرماه و در چهارمین روز از نمایشگاه «ایران تلکام۲۰۱۴»، با حضور مهندس سید حسین هاشمی استاندار تهران، تفاهم نامه همکاری بین همراه اول و یک وندور معتبر خارجی برای راه اندازی آزمایشگاه چندرسانه ای (multimedia lab) در دانشگاه هنر اسلامی تبریز امضاء شد.
بر اساس تفاهم نامه مذکور، این آزمایشگاه با سرمایه گذاری همراه اول و با هدف توسعه و تقویت محتوای چند رسانه ای ایرانی- اسلامی ویژه تلفن همراه دردانشگاه هنر اسلامی تبریز ایجاد می شود.