mci-news-archive

استاندار تهران در بازدید از سالن همره اول:

شهرداری وتمام نهادهابایدسیاستهای خودرا درجهت بهینه سازی سیستم تلفن همر

مهندس سیدحسین هاشمی استاندار تهران، روز پنج شنبه از سالن اختصاصی همراه اول در نمایشگاه «ایران تلکام 2014» بازدید کرد.

کد خبر: 52184
17 مهر 1393
بازدید: 166368
شهرداری وتمام نهادهابایدسیاستهای خودرا درجهت بهینه سازی سیستم تلفن همر

مهندس سیدحسین هاشمی استاندار تهران، روز پنج شنبه از سالن اختصاصی همراه اول در نمایشگاه «ایران تلکام ۲۰۱۴» بازدید کرد.
به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، استاندار تهران در جریان بازدید از سالن اختصاصی همراه اول در جمع خبرنگاران گفت: مشترک همراه اول است  و سال هاست که از خدمات اپراتور اول تلفن همراه کشور استفاده می کند.
هاشمی در پاسخ به این پرسش که استانداری تهران چه کمکی به تقویت شبکه اپراتور اول تلفن همراه کشور در زمینه نصب هر چه بیشتر آنتن های BTS می تواند بکند، اظهار داشت: همه دستگاه ها باید به شرکت های خدمات رسان مانند همراه اول کمک کنند.
وی گفت: تلفن همراه امروزه جزء جدایی ناپذیر زندگی مردم شده است، بنابراین شهرداری و تمام نهادها باید سیاست های خود را جهت بهینه سازی سیستم تلفن همراه تنظیم کنند.
هاشمی افزود: در دنیای کنونی، اداره کلان شهرها بدون خدمات ارتباطی امکان پذیر نبوده و  حل بسیاری از معضلات شهرهای بزرگ مانند تهران بدون خدمات اپراتورهای تلفن همراه میسر نیست.
وی کاستن از بار ترافیک، کاهش آلودگی هوا، صرفه جویی در وقت، پایین آوردن هزینه ها بخصوص هزینه سوخت و انرژی و کمک به سلامت مردم و کاهش بیماری ها را از مزایای استفاده از فناوری های مخابراتی و ارتباطی عنوان کرد.
استاندار تهران با اشاره به آغاز ارائه خدمات نسل سه تلفن همراه از شهریورماه سال جاری اظهار داشت: ارائه فراگیر خدمات نسل سه تلفن همراه نقطه عطفی در جهت توسعه خدمات ارتباطی در کشور است.

شهرداری وتمام نهادهابایدسیاستهای خودرا درجهت بهینه سازی سیستم تلفن همر

مهندس سیدحسین هاشمی استاندار تهران، روز پنج شنبه از سالن اختصاصی همراه اول در نمایشگاه «ایران تلکام ۲۰۱۴» بازدید کرد.
به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، استاندار تهران در جریان بازدید از سالن اختصاصی همراه اول در جمع خبرنگاران گفت: مشترک همراه اول است  و سال هاست که از خدمات اپراتور اول تلفن همراه کشور استفاده می کند.
هاشمی در پاسخ به این پرسش که استانداری تهران چه کمکی به تقویت شبکه اپراتور اول تلفن همراه کشور در زمینه نصب هر چه بیشتر آنتن های BTS می تواند بکند، اظهار داشت: همه دستگاه ها باید به شرکت های خدمات رسان مانند همراه اول کمک کنند.
وی گفت: تلفن همراه امروزه جزء جدایی ناپذیر زندگی مردم شده است، بنابراین شهرداری و تمام نهادها باید سیاست های خود را جهت بهینه سازی سیستم تلفن همراه تنظیم کنند.
هاشمی افزود: در دنیای کنونی، اداره کلان شهرها بدون خدمات ارتباطی امکان پذیر نبوده و  حل بسیاری از معضلات شهرهای بزرگ مانند تهران بدون خدمات اپراتورهای تلفن همراه میسر نیست.
وی کاستن از بار ترافیک، کاهش آلودگی هوا، صرفه جویی در وقت، پایین آوردن هزینه ها بخصوص هزینه سوخت و انرژی و کمک به سلامت مردم و کاهش بیماری ها را از مزایای استفاده از فناوری های مخابراتی و ارتباطی عنوان کرد.
استاندار تهران با اشاره به آغاز ارائه خدمات نسل سه تلفن همراه از شهریورماه سال جاری اظهار داشت: ارائه فراگیر خدمات نسل سه تلفن همراه نقطه عطفی در جهت توسعه خدمات ارتباطی در کشور است.