mci-news-archive

برگزاری مسابقات رباتیک «شریف کاپ» با حمایت همراه اول

سومین دوره مسابقات رباتیک «شریف کاپ»، با هدف جذب افراد نخبه توسط مراکز مهم علمی و صنعتی و با حمایت ویژه همراه اول برگزار شد.

کد خبر: 52170
05 مهر 1393
بازدید: 4891
برگزاری مسابقات رباتیک «شریف کاپ» با حمایت همراه اول

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران،  مسابقات رباتیک «شریف کاپ» 2014 که از روز چهارشنبه 2مهر ماه در دانشگاه صنعتی شریف آغاز شده بود، روز جمعه 4 مهرماه با شناخت تیم های برتر به کار خود پایان داد.
این دوره از مسابقات با حضور 700 شرکت کننده در قالب 160 تیم و در هفت لیگ مسیریاب دانش آموزی، لیگ مسیریاب ویژه، لیگ ربات های همکار، لیگ بینایی ماشین، بخش روبات کاوشگر، لیگ بینایی ماشین، بخش کنترل ترافیک و ثبت تخلف، لیگ روبات های پرنده و لیگ برنامه نویسی موبایل برگزار شد.
همراه اول اعلام کرده در راستای مسؤولیت اجتماعی خود، با حمایت ویژه از این مسابقات، سعی در حمایت از نخبگان و شکوفایی ایده های جدید و خلاق و افزایش روحیه کارگروهی جوانان کشور داشته است.

برگزاری مسابقات رباتیک «شریف کاپ» با حمایت همراه اول

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران،  مسابقات رباتیک «شریف کاپ» 2014 که از روز چهارشنبه 2مهر ماه در دانشگاه صنعتی شریف آغاز شده بود، روز جمعه 4 مهرماه با شناخت تیم های برتر به کار خود پایان داد.
این دوره از مسابقات با حضور 700 شرکت کننده در قالب 160 تیم و در هفت لیگ مسیریاب دانش آموزی، لیگ مسیریاب ویژه، لیگ ربات های همکار، لیگ بینایی ماشین، بخش روبات کاوشگر، لیگ بینایی ماشین، بخش کنترل ترافیک و ثبت تخلف، لیگ روبات های پرنده و لیگ برنامه نویسی موبایل برگزار شد.
همراه اول اعلام کرده در راستای مسؤولیت اجتماعی خود، با حمایت ویژه از این مسابقات، سعی در حمایت از نخبگان و شکوفایی ایده های جدید و خلاق و افزایش روحیه کارگروهی جوانان کشور داشته است.