mci-news-archive

افتتاح پروژه های 1420 میلیارد تومانی همراه اول در هفته دولت

همراه اول از افتتاح 11 پروژه بزرگ ملی با سرمایه گذاری 1420 میلیارد تومانی در هفته دولت خبر داد.

کد خبر: 52158
01 شهریور 1393
بازدید: 11549
افتتاح پروژه های 1420 میلیارد تومانی همراه اول در هفته دولت

به گزارش اداره كل ارتباطات شركت ارتباطات سيار ايران، همزمان با هفته دولت، اپراتور اول تلفن همراه کشور، 11 پروژه بزرگ مخابراتی کشور که با 1420 میلیارد تومان سرمایه گذاری شده است را افتتاح می کند.
بر اساس این گزارش، افتتاح پروژه توسعه شبکه SMS، افتتاح پروژه توسعه ظرفیت شبکه دیتا نسل 2.75، افتتاح پروژه توسعه ترانزیت در 10 نود، افتتاح پروژه فاز یک توسعه شبکه سویئچ در 46 نود 31 استان کشور، افتتاح پروژه توسعه SG در 8 مرکز، افتتاح پروژه راه اندازی 28 مرکز BSC و افزایش ظرفیت BSCهای شبکه در کشور، افتتاح پروژه نوسازی در شهرهای تبریز، تهران، بندرعباس، بوشهر، کیش، قشم، عسلویه، آبادان، خرمشهر، بندرماهشهر و کنگان به تعداد 2120 سایت BTS، افتتاح پروژه راه اندازی 900 سایت BTS جدید به منظور ارتقا پوشش، ظرفیت و کیفیت شبکه در کشور، راه اندازی سامانه ارائه خدمات محتوا برای نسل 3 و توسعه مرکز داده شبکه IT از برنامه های همراه اول در هفته دولت است.

افتتاح پروژه های 1420 میلیارد تومانی همراه اول در هفته دولت

به گزارش اداره كل ارتباطات شركت ارتباطات سيار ايران، همزمان با هفته دولت، اپراتور اول تلفن همراه کشور، 11 پروژه بزرگ مخابراتی کشور که با 1420 میلیارد تومان سرمایه گذاری شده است را افتتاح می کند.
بر اساس این گزارش، افتتاح پروژه توسعه شبکه SMS، افتتاح پروژه توسعه ظرفیت شبکه دیتا نسل 2.75، افتتاح پروژه توسعه ترانزیت در 10 نود، افتتاح پروژه فاز یک توسعه شبکه سویئچ در 46 نود 31 استان کشور، افتتاح پروژه توسعه SG در 8 مرکز، افتتاح پروژه راه اندازی 28 مرکز BSC و افزایش ظرفیت BSCهای شبکه در کشور، افتتاح پروژه نوسازی در شهرهای تبریز، تهران، بندرعباس، بوشهر، کیش، قشم، عسلویه، آبادان، خرمشهر، بندرماهشهر و کنگان به تعداد 2120 سایت BTS، افتتاح پروژه راه اندازی 900 سایت BTS جدید به منظور ارتقا پوشش، ظرفیت و کیفیت شبکه در کشور، راه اندازی سامانه ارائه خدمات محتوا برای نسل 3 و توسعه مرکز داده شبکه IT از برنامه های همراه اول در هفته دولت است.