mci-news-archive

تعرفه خدمات نسلهای بالاتر همراه اول پس از اخذپروانه سرویس اعلام میشود

پیرو انتشار خبری در برخی رسانه ها مبنی بر اعلام تعرفه های 3G همراه اول، این اپراتور توضیحاتی ارائه کرد.

کد خبر: 52157
01 شهریور 1393
بازدید: 25830
تعرفه خدمات نسلهای بالاتر همراه اول پس از اخذپروانه سرویس اعلام میشود

اداره كل ارتباطات شركت ارتباطات سيار ايران اعلام کرد: همراه اول بسترهای فنی را برای ارائه نسل های بالاتر تلفن همراه آماده کرده است و ارائه اینترنت پرسرعت این اپراتور با نام تجاری «نوترینو»، تنها پس از دریافت مجوز از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی امکان پذیر است.
این اطلاعیه می افزاید: اخیراً برخی رسانه ها در خصوص ارائه خدمات نسل ۳ همراه اول و تعرفه های آن اخباری منتشر کرده اند که اعلام می شود هر نوع اعلام تعرفه و ارائه سرویس جدید، تنها پس از دریافت مجوزهای لازم، بصورت رسمی توسط شركت ارتباطات سيار ايران، انجام می شود.

تعرفه خدمات نسلهای بالاتر همراه اول پس از اخذپروانه سرویس اعلام میشود

اداره كل ارتباطات شركت ارتباطات سيار ايران اعلام کرد: همراه اول بسترهای فنی را برای ارائه نسل های بالاتر تلفن همراه آماده کرده است و ارائه اینترنت پرسرعت این اپراتور با نام تجاری «نوترینو»، تنها پس از دریافت مجوز از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی امکان پذیر است.
این اطلاعیه می افزاید: اخیراً برخی رسانه ها در خصوص ارائه خدمات نسل ۳ همراه اول و تعرفه های آن اخباری منتشر کرده اند که اعلام می شود هر نوع اعلام تعرفه و ارائه سرویس جدید، تنها پس از دریافت مجوزهای لازم، بصورت رسمی توسط شركت ارتباطات سيار ايران، انجام می شود.