mci-news-archive

وضعیت نرمال شبکه همراه اول در ایلام با وجود زلزله 6 ریشتری

با وجود وقوع زلزله 6.1 ریشتری در جنوب استان ایلام، ترافیک شبکه در مناطق زلزله زده، روان و بدون اختلال است.

کد خبر: 52154
27 مرداد 1393
بازدید: 9246
وضعیت نرمال شبکه همراه اول در ایلام با وجود زلزله 6 ریشتری

به گزارش اداره كل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، پس از وقوع زلزله در مناطق جنوبی استان ایلام، شبکه اپراتور اول در آن مناطق کاملاً پایدار بوده و انتقال ترافیک بدون هیچگونه اختلالی صورت می گیرد.
بر اساس این گزارش دقایقی پس از وقوع زلزله، تیم های فنی همراه اول در مناطق زلزله زده بویژه منطقه مورموری حاضر شده و از حصول سرویس دهی مناسب شبکه اطمینان حاصل کردند.
انتقال آنتن های BTS اضطراری به مناطق زلزله زده، افزایش ظرفیت سایت های موجود و بازدید از کلیه سایت های منطقه و  حصول اطمینان از عملکرد مناسب آنها، از دیگر اقدامات اپراتور اول در مناطق زلزله زده بوده است.
با اقدامات پیشگیرانه و تسریع در اقدامات پس از وقوع زلزله، علی رغم افرایش بسیار زیاد ترافیک منطقه، سرویس دهی مناسب به هم وطنان زلزله زده میسر شده است.

وضعیت نرمال شبکه همراه اول در ایلام با وجود زلزله 6 ریشتری

به گزارش اداره كل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، پس از وقوع زلزله در مناطق جنوبی استان ایلام، شبکه اپراتور اول در آن مناطق کاملاً پایدار بوده و انتقال ترافیک بدون هیچگونه اختلالی صورت می گیرد.
بر اساس این گزارش دقایقی پس از وقوع زلزله، تیم های فنی همراه اول در مناطق زلزله زده بویژه منطقه مورموری حاضر شده و از حصول سرویس دهی مناسب شبکه اطمینان حاصل کردند.
انتقال آنتن های BTS اضطراری به مناطق زلزله زده، افزایش ظرفیت سایت های موجود و بازدید از کلیه سایت های منطقه و  حصول اطمینان از عملکرد مناسب آنها، از دیگر اقدامات اپراتور اول در مناطق زلزله زده بوده است.
با اقدامات پیشگیرانه و تسریع در اقدامات پس از وقوع زلزله، علی رغم افرایش بسیار زیاد ترافیک منطقه، سرویس دهی مناسب به هم وطنان زلزله زده میسر شده است.