mci-news-archive

ايران براي بازي با بوسني وارد سالوادور شد

تيم ملي ايران براي بازي با بوسني وارد شهر سالوادور برزيل شد.

کد خبر: 52123
03 تیر 1393
بازدید: 141364
ايران براي بازي با بوسني وارد سالوادور شد


تيم ملي فوتبال ايران چهارشنبه در ديداري حساس برابر بوسني در شهر سالوادور به ميدان خواهد رفت.

اعضاي تيم ملي فوتبال ايران براي بازي با بوسني وارد شهر سالوادور شدند. اتوبوس تيم ملي ايران در حالي وارد هتل خود در شهر سالوادور شد که در همان لحظه تيم ملي برزيل موفق شد توسط فرد گل چهارم تيمش را برابر کامرون به ثمر برساند.

چند تن از ايرانيان شهر سالوادور نيز در کنار هتل تيم ملي حضور داشتند و هنگام پياده شدن اعضاي تيم ملي به تشويق آن‌ها پرداختند.

ايران براي بازي با بوسني وارد سالوادور شد


تيم ملي فوتبال ايران چهارشنبه در ديداري حساس برابر بوسني در شهر سالوادور به ميدان خواهد رفت.

اعضاي تيم ملي فوتبال ايران براي بازي با بوسني وارد شهر سالوادور شدند. اتوبوس تيم ملي ايران در حالي وارد هتل خود در شهر سالوادور شد که در همان لحظه تيم ملي برزيل موفق شد توسط فرد گل چهارم تيمش را برابر کامرون به ثمر برساند.

چند تن از ايرانيان شهر سالوادور نيز در کنار هتل تيم ملي حضور داشتند و هنگام پياده شدن اعضاي تيم ملي به تشويق آن‌ها پرداختند.