mci-news-archive

نيجريه‌اي‌ها مقابل خبرنگاران تمرين تاکتيکي نکردند

آخرين تمرين تيم فوتبال نيجريه پيش از ديدار با ايران انجام شد.

کد خبر: 52087
26 خرداد 1393
بازدید: 286088
نيجريه‌اي‌ها مقابل خبرنگاران تمرين تاکتيکي نکردند

تيم فوتبال نيجريه آخرين تمرين خود را پيش از ديدار امشب (دوشنبه) برابر ايران انجام داد که البته اين حريف آفريقايي نيز براي بازي با تيم ملي کشورمان دست خود را رو نکرد.

استفان کِشي، سرمربي تيم نيجريه در آخرين تمرين اين تيم ابتدا به بازيکنانش دستور داد که با دويدن و حرکات کششي خود را گرم کنند و لحظاتي هم براي آنها صحبت کرد. سپس 15 دقيقه قانوني که براي خبرنگاران تعيين شده بود تا تمرينات تيم‌ها را پوشش دهند به پايان رسيد تا نيجريه‌اي‌ها تمرينات تاکتيکي خود را در غياب خبرنگاران انجام دهند.

نيجريه‌اي‌ها مقابل خبرنگاران تمرين تاکتيکي نکردند

تيم فوتبال نيجريه آخرين تمرين خود را پيش از ديدار امشب (دوشنبه) برابر ايران انجام داد که البته اين حريف آفريقايي نيز براي بازي با تيم ملي کشورمان دست خود را رو نکرد.

استفان کِشي، سرمربي تيم نيجريه در آخرين تمرين اين تيم ابتدا به بازيکنانش دستور داد که با دويدن و حرکات کششي خود را گرم کنند و لحظاتي هم براي آنها صحبت کرد. سپس 15 دقيقه قانوني که براي خبرنگاران تعيين شده بود تا تمرينات تيم‌ها را پوشش دهند به پايان رسيد تا نيجريه‌اي‌ها تمرينات تاکتيکي خود را در غياب خبرنگاران انجام دهند.