mci-news-archive

یک اتفاق تازه در جناح چپ تیم‌ ملی‌

حاج صفی و خسرو هر دو سال ها تجربه بازی در دفاع چپ و راست را دارند و کی‌روش می‌ خواهد با این دو بازیکن از بالا راه نفوذ بر حریف را ببندد.

کد خبر: 52065
20 خرداد 1393
بازدید: 323326
یک اتفاق تازه در جناح چپ تیم‌ ملی‌

حضور ثابت احسان حاج صفی وینگر اصفهانی به جای مسعود شجاعی به سود کارلوس کی‌روش تمام شد و این بازیکن گل اول تیم‌ملی‌ را مقابل ترینیداد به ثمر رساند. حاج صفی که در همه بازی های مهم زیرسایه شجاعی قرار داشته در سیستم 1ـ3ـ2ـ4 به عنوان وینگر سمت چپ بازی می‌ کرد، جالب اینکه کی‌روش در سمت راست هم از خسرو حیدری به جای علیرضا جهانبخش استفاده کرد تا نشان بدهد تاکید زیادی روی دفاع دارد و حاج صفی و خسرو هر دو سال ها تجربه بازی در دفاع چپ و راست را دارند و کی‌روش می‌ خواهد با این دو بازیکن از بالا راه نفوذ بر حریف را ببندد. جالب اینکه سرمربی تیم‌ملی‌ ایران در نیمه دوم جهانبخش را به جای حیدری به زمین فرستاد اما شجاعی که بیشتر وینگر چپ تیم‌ملی‌ بود جانشین اشکان دژاگه شد تا شاید شانس حاج صفی برای بازی فیکس مقابل نیجریه به حداکثر برسد.
 

یک اتفاق تازه در جناح چپ تیم‌ ملی‌

حضور ثابت احسان حاج صفی وینگر اصفهانی به جای مسعود شجاعی به سود کارلوس کی‌روش تمام شد و این بازیکن گل اول تیم‌ملی‌ را مقابل ترینیداد به ثمر رساند. حاج صفی که در همه بازی های مهم زیرسایه شجاعی قرار داشته در سیستم 1ـ3ـ2ـ4 به عنوان وینگر سمت چپ بازی می‌ کرد، جالب اینکه کی‌روش در سمت راست هم از خسرو حیدری به جای علیرضا جهانبخش استفاده کرد تا نشان بدهد تاکید زیادی روی دفاع دارد و حاج صفی و خسرو هر دو سال ها تجربه بازی در دفاع چپ و راست را دارند و کی‌روش می‌ خواهد با این دو بازیکن از بالا راه نفوذ بر حریف را ببندد. جالب اینکه سرمربی تیم‌ملی‌ ایران در نیمه دوم جهانبخش را به جای حیدری به زمین فرستاد اما شجاعی که بیشتر وینگر چپ تیم‌ملی‌ بود جانشین اشکان دژاگه شد تا شاید شانس حاج صفی برای بازی فیکس مقابل نیجریه به حداکثر برسد.