mci-news-archive

بازتاب رضايت کي‌روش در رسانه‌هاي برزيل

تيم ملي فوتبال ايران در بازي پاياني خود در مرحله آماده‌سازي جام جهاني خواسته‌هاي کارلوس کي‌روش را برآورده کرده است.

کد خبر: 52063
20 خرداد 1393
بازدید: 322765
بازتاب رضايت کي‌روش در رسانه‌هاي برزيل

یک سايت برزیلی در گزارشي از بازي روز گذشته تيم ايران مقابل ترينيدا و توباگو عنوان کرد پيروزي دو بر صفر مقابل حريف آزمايشي باعث خرسندي مربي 61 ساله ايران شد چرا که بازيکنان او توانستند خواسته هايش را در ميدان پياده کنند.

اين سايت افزود اين نتيجه پس از تساوي هاي اخير دراتريش باعث شد تا کي روش از روند آماده سازي ملي پوشان ايران رضايت داشته باشد.

پيکارهاي جام جهاني 2014 از تاريخ 23 خرداد با حضور 32 تيم در 8 گروه 4 تيمي آغاز خواهد شد.
 

 

بازتاب رضايت کي‌روش در رسانه‌هاي برزيل

یک سايت برزیلی در گزارشي از بازي روز گذشته تيم ايران مقابل ترينيدا و توباگو عنوان کرد پيروزي دو بر صفر مقابل حريف آزمايشي باعث خرسندي مربي 61 ساله ايران شد چرا که بازيکنان او توانستند خواسته هايش را در ميدان پياده کنند.

اين سايت افزود اين نتيجه پس از تساوي هاي اخير دراتريش باعث شد تا کي روش از روند آماده سازي ملي پوشان ايران رضايت داشته باشد.

پيکارهاي جام جهاني 2014 از تاريخ 23 خرداد با حضور 32 تيم در 8 گروه 4 تيمي آغاز خواهد شد.