mci-news-archive

تداوم ارائه خدمات به مشترکین همراه اول در ایام نوروز

کد خبر: 51934
21 اسفند 1391
بازدید: 75825
تداوم ارائه خدمات به مشترکین همراه اول در ایام نوروز

با هدف افزایش رضایتمندی مشترکان همراه اول و تداوم خدمت رسانی به مشترکین در ایام نوروز، شرکت خدمات اول TCT در 16 شعبه مشترکین منتخب استانهای تهران و البرز ارائه خدمت می کند .
ناصر قدیرکاشانی، مدیرعامل شرکت خدمات اول TCT در نشست خبری روز دوشنبه 21 اسفند خود، ضمن تبریک فرارسیدن سال نو و آرزوی سالی پربار برای صنعت ارتباطات کشور اظهار داشت: با هدف افزایش رضایتمندی مشترکان همراه اول و تعطیل نشدن خدمت رسانی به مردم در ایام نوروز، شرکت خدمات اول TCT در 16 شعبه مشترکین منتخب استانهای تهران و البرز -که نشانی آن در سایت WWW.TCT1.IR موجود است- ؛ از ساعت 9 صبح تا 15 به ارائه خدمت می پردازد .
قدیرکاشانی با اشاره به اجرای طرح کاهش مراجعات مردمی به مراجع قضایی در بخش همراه اول، خاطرنشان کرد: مشترکین همراه اول می توانند به جای مراجعه مستقیم به همراه اول، به 9 مرکز مشترکین تلفن ثابت که نشانی آن در سایت WWW.TCT1.IR درج شده است؛ مراجعه کنند تا در وقت و هزینه آنها صرفه جویی قابل توجهی شود.
وی با تأکید بر این که این اقدام در سه فاز اجرا می شود افزود: در حال حاضر در فاز اول، دارندگان مکاتبات قضایی با مراجعه به 9 شعبه برگزیده مشترکین و پرداخت مبلغ یکصد هزار ریال می توانند ضمن تحویل مکاتبات، رسید انجام خدمت دریافت کرده و با استفاده از شماره نامه دریافتی حداکثر پس از 72 ساعت در جریان روند مکاتبه تحویلی و پاسخ آن قرار گیرند.
مشترکین همراه اول استانهای تهران و البرز، از ابتدای اردیبهشت 92 می توانند تمامی خدمات مورد نیاز خود را در شعب امور مشترکین مخابرات استان تهران دریافت کنند.
ناصر قدیرکاشانی، مدیرعامل شرکت خدمات اول TCT، با اشاره به این که تا کنون خدمات همراه اول از طریق مراجعه مشترک به ادارات مشترکین تلفن همراه، دفاتر بخش خصوصی و مراکز تلفن ثابت انجام می شده، از ارائه تمامی خدمات همراه اول در شعب امور مشترکین مخابرات استان تهران خبر داد و هدف از اجرای این طرح را مشتری مداری و سهولت در روند خدمت رسانی به مشترکان همراه اول خواند؛ به نحوی که مشترک با مراجعه به هر یک از 152 مرکز مشترکین که نشانی آن در سایت WWW.TCT1.IR موجود است؛ تمامی خدمات مورد نیاز خود را دریافت کند.
 

تداوم ارائه خدمات به مشترکین همراه اول در ایام نوروز

با هدف افزایش رضایتمندی مشترکان همراه اول و تداوم خدمت رسانی به مشترکین در ایام نوروز، شرکت خدمات اول TCT در 16 شعبه مشترکین منتخب استانهای تهران و البرز ارائه خدمت می کند .
ناصر قدیرکاشانی، مدیرعامل شرکت خدمات اول TCT در نشست خبری روز دوشنبه 21 اسفند خود، ضمن تبریک فرارسیدن سال نو و آرزوی سالی پربار برای صنعت ارتباطات کشور اظهار داشت: با هدف افزایش رضایتمندی مشترکان همراه اول و تعطیل نشدن خدمت رسانی به مردم در ایام نوروز، شرکت خدمات اول TCT در 16 شعبه مشترکین منتخب استانهای تهران و البرز -که نشانی آن در سایت WWW.TCT1.IR موجود است- ؛ از ساعت 9 صبح تا 15 به ارائه خدمت می پردازد .
قدیرکاشانی با اشاره به اجرای طرح کاهش مراجعات مردمی به مراجع قضایی در بخش همراه اول، خاطرنشان کرد: مشترکین همراه اول می توانند به جای مراجعه مستقیم به همراه اول، به 9 مرکز مشترکین تلفن ثابت که نشانی آن در سایت WWW.TCT1.IR درج شده است؛ مراجعه کنند تا در وقت و هزینه آنها صرفه جویی قابل توجهی شود.
وی با تأکید بر این که این اقدام در سه فاز اجرا می شود افزود: در حال حاضر در فاز اول، دارندگان مکاتبات قضایی با مراجعه به 9 شعبه برگزیده مشترکین و پرداخت مبلغ یکصد هزار ریال می توانند ضمن تحویل مکاتبات، رسید انجام خدمت دریافت کرده و با استفاده از شماره نامه دریافتی حداکثر پس از 72 ساعت در جریان روند مکاتبه تحویلی و پاسخ آن قرار گیرند.
مشترکین همراه اول استانهای تهران و البرز، از ابتدای اردیبهشت 92 می توانند تمامی خدمات مورد نیاز خود را در شعب امور مشترکین مخابرات استان تهران دریافت کنند.
ناصر قدیرکاشانی، مدیرعامل شرکت خدمات اول TCT، با اشاره به این که تا کنون خدمات همراه اول از طریق مراجعه مشترک به ادارات مشترکین تلفن همراه، دفاتر بخش خصوصی و مراکز تلفن ثابت انجام می شده، از ارائه تمامی خدمات همراه اول در شعب امور مشترکین مخابرات استان تهران خبر داد و هدف از اجرای این طرح را مشتری مداری و سهولت در روند خدمت رسانی به مشترکان همراه اول خواند؛ به نحوی که مشترک با مراجعه به هر یک از 152 مرکز مشترکین که نشانی آن در سایت WWW.TCT1.IR موجود است؛ تمامی خدمات مورد نیاز خود را دریافت کند.