mci-news-archive

فراخوان شرکت در جشنواره‌ی ایده‌های برتر خدمات ارزش افزوده‌ی تلفن همراه

کد خبر: 51700
10 مهر 1389
بازدید: 75659
فراخوان شرکت در جشنواره‌ی ایده‌های برتر خدمات ارزش افزوده‌ی تلفن همراه

همراه اول از کلیه‌ی صاحبان ایده (اشخاص حقیقی و حقوقی) از جمله؛  محققان، دانشجویان، شركت‌های نوپا ، هسته‌‌های فناور (گروه‌های متشکل از 2 تا 5 نفر کارشناس) و یا شركت‌های‌ زایشی دارای ایده‌ها، محصولات یا سرویس‌های ارزش افزوده  نو ، خلاقانه و مبتکرانه برای شرکت در این طرح دعوت به عمل می‌‌آورد.
 
هدف از برگزاری این جشنواره، شناخت استعدادها و طرح‌های نوین و مبتکرانه در  محورهای زیر است:
الف) سرویس های ارزش افزوده: سرویسهای متنی، مالتی مدیا، بازی و سرگرمی،VOIP  و........
ب) خدمات مشترکین: خبری، اجتماعی، ارتباطی، تراکنشی، تبلیغاتی، سرگرمی، VIP  و........
ج) نرم افزارهای تلفن همراه: امنیتی، سیستمی، کاربردی و دفتری، سرگرمی، آموزشی و.......
د) سیستم های کاربردی M2M:  امنیتی ،سیستمی و ......
 
طرح‌ها و ایده ها پس از رتبه‌بندی در بخش ایده‌های برتر نمایشگاه تلکام 2010 در سالن همراه اول انتخاب شده و در انتهای نمایشگاه نیز به بهترین ایده و طرح‌ها جوایزی اهدا خواهد شد. ضمناً همراه اول، امکانات معرفی طرح را به سرمايه گذاران و سازمانهای حمايتگر جهت توليد و ارائه آن و مشارکت در طرح تجاری آن پس از نمايشگاه برای صاحبان ايده فراهم می نمايد.

  برای شرکت در این جشنواره می‌توانید از لینک زیر فرم‌شرکت در جشنواره را دریافت نمایید: 

جهت اطلاع بیشتر کلیک کنید

فراخوان شرکت در جشنواره‌ی ایده‌های برتر خدمات ارزش افزوده‌ی تلفن همراه

همراه اول از کلیه‌ی صاحبان ایده (اشخاص حقیقی و حقوقی) از جمله؛  محققان، دانشجویان، شركت‌های نوپا ، هسته‌‌های فناور (گروه‌های متشکل از 2 تا 5 نفر کارشناس) و یا شركت‌های‌ زایشی دارای ایده‌ها، محصولات یا سرویس‌های ارزش افزوده  نو ، خلاقانه و مبتکرانه برای شرکت در این طرح دعوت به عمل می‌‌آورد.
 
هدف از برگزاری این جشنواره، شناخت استعدادها و طرح‌های نوین و مبتکرانه در  محورهای زیر است:
الف) سرویس های ارزش افزوده: سرویسهای متنی، مالتی مدیا، بازی و سرگرمی،VOIP  و........
ب) خدمات مشترکین: خبری، اجتماعی، ارتباطی، تراکنشی، تبلیغاتی، سرگرمی، VIP  و........
ج) نرم افزارهای تلفن همراه: امنیتی، سیستمی، کاربردی و دفتری، سرگرمی، آموزشی و.......
د) سیستم های کاربردی M2M:  امنیتی ،سیستمی و ......
 
طرح‌ها و ایده ها پس از رتبه‌بندی در بخش ایده‌های برتر نمایشگاه تلکام 2010 در سالن همراه اول انتخاب شده و در انتهای نمایشگاه نیز به بهترین ایده و طرح‌ها جوایزی اهدا خواهد شد. ضمناً همراه اول، امکانات معرفی طرح را به سرمايه گذاران و سازمانهای حمايتگر جهت توليد و ارائه آن و مشارکت در طرح تجاری آن پس از نمايشگاه برای صاحبان ايده فراهم می نمايد.

  برای شرکت در این جشنواره می‌توانید از لینک زیر فرم‌شرکت در جشنواره را دریافت نمایید: 

جهت اطلاع بیشتر کلیک کنید