mci-news-archive

سيم كارت هاي دائمي همراه اول در شبكه WLL استان هاي كرمانشاه و سيستان و بلوچستان آنتن مي دهد

کد خبر: 51691
11 مرداد 1389
بازدید: 75426
سيم كارت هاي دائمي همراه اول در شبكه WLL استان هاي كرمانشاه و سيستان و بلوچستان آنتن مي دهد


تعداد استان هايي كه سيم كارت هاي دائمي همراه اول با شبكه WLL آنها رومينگ دارد به 17 استان رسيد.
روابط عمومی شرکت ارتباطات سیار ایران اعلام كرد: با اضافه شدن استان هاي كرمانشاه و سيستان و بلوچستان به مجموعه استان هايي كه رومينگ همراه اول با شبكه WLL آنها برقرار است، تعداد استان هاي داراي رومينگ به 17استان رسيد.
هم اكنون رومينگ سيم كارت هاي دائمي همراه اول با شبكه WLLاستان هاي آذربايجان شرقي، آذربايجان غربي، اردبيل، اصفهان، خراسان رضوي، خراسان جنوبي، زنجان، سيستان و بلوچستان، سمنان، قزوين، فارس، لرستان، كرمانشاه، گيلان، مركزي، همدان و يزد برقرار است، همچنين با اضافه شدن خراسان رضوي سيم كارت هاي اعتباري همراه اول نيز در شبكه WLL هشت استان آذربايجان شرقي، اردبيل، خراسان جنوبي، خراسان رضوي، فارس، مركزي، همدان و يزد آنتن مي دهد.
بر اساس اين گزارش شبكه WLL استان هاي كرمانشاه و سيستان و بلوچستان از روز چهارشنبه 6 مردادماه بر روي رومرهاي دائمي و شبكه استان خراسان رضوي از روز يكشنبه 10 مردادماه بر روي رومرهاي اعتباري همراه اول گشوده است.

 

سيم كارت هاي دائمي همراه اول در شبكه WLL استان هاي كرمانشاه و سيستان و بلوچستان آنتن مي دهد


تعداد استان هايي كه سيم كارت هاي دائمي همراه اول با شبكه WLL آنها رومينگ دارد به 17 استان رسيد.
روابط عمومی شرکت ارتباطات سیار ایران اعلام كرد: با اضافه شدن استان هاي كرمانشاه و سيستان و بلوچستان به مجموعه استان هايي كه رومينگ همراه اول با شبكه WLL آنها برقرار است، تعداد استان هاي داراي رومينگ به 17استان رسيد.
هم اكنون رومينگ سيم كارت هاي دائمي همراه اول با شبكه WLLاستان هاي آذربايجان شرقي، آذربايجان غربي، اردبيل، اصفهان، خراسان رضوي، خراسان جنوبي، زنجان، سيستان و بلوچستان، سمنان، قزوين، فارس، لرستان، كرمانشاه، گيلان، مركزي، همدان و يزد برقرار است، همچنين با اضافه شدن خراسان رضوي سيم كارت هاي اعتباري همراه اول نيز در شبكه WLL هشت استان آذربايجان شرقي، اردبيل، خراسان جنوبي، خراسان رضوي، فارس، مركزي، همدان و يزد آنتن مي دهد.
بر اساس اين گزارش شبكه WLL استان هاي كرمانشاه و سيستان و بلوچستان از روز چهارشنبه 6 مردادماه بر روي رومرهاي دائمي و شبكه استان خراسان رضوي از روز يكشنبه 10 مردادماه بر روي رومرهاي اعتباري همراه اول گشوده است.