mci-news-archive

سیم کارت های دائمی همراه اول در شبکه WLL استان آذربایجان غربی آنتن می دهد

کد خبر: 51688
04 مرداد 1389
بازدید: 75634
سیم کارت های دائمی همراه اول در شبکه WLL استان آذربایجان غربی آنتن می دهد

تعداد استان هایی که سیم کارت های دائمی همراه اول با شبکه WLL آنها رومینگ دارد به پانزده استان رسید.
روابط عمومی شرکت ارتباطات سیار ایران اعلام کرد: با اضافه شدن استان آذربایجان غربی به مجموعه استان هایی که رومینگ همراه اول با شبکه WLL آنها برقرار است، تعداد استان های دارای رومینگ به پانزده استان رسید.
هم اکنون رومینگ سیم کارت های دائمی همراه اول با شبکه WLL پانزده استان آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، اصفهان، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، زنجان، سمنان، قزوین، فارس، لرستان، گیلان، مرکزی، همدان و یزد برقرار است وهمچنین با اضافه شدن استان همدان سیم کارت های اعتباری همراه اول نیز در شبکهWLL هفت استان آذربایجان شرقی، اردبیل، خراسان جنوبی، فارس، مرکزی، همدان و یزد آنتن می دهد.
براساس این گزارش شبکه WLL استان آذربایجان غربی از روز چهارشنبه 30 تیرماه واستان همدان از روز یکشنبه 3 مرداد ماه به ترتیب بر روی کلیه رومرهای دایمی واعتباری همراه اول گشوده شده است.
 

سیم کارت های دائمی همراه اول در شبکه WLL استان آذربایجان غربی آنتن می دهد

تعداد استان هایی که سیم کارت های دائمی همراه اول با شبکه WLL آنها رومینگ دارد به پانزده استان رسید.
روابط عمومی شرکت ارتباطات سیار ایران اعلام کرد: با اضافه شدن استان آذربایجان غربی به مجموعه استان هایی که رومینگ همراه اول با شبکه WLL آنها برقرار است، تعداد استان های دارای رومینگ به پانزده استان رسید.
هم اکنون رومینگ سیم کارت های دائمی همراه اول با شبکه WLL پانزده استان آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، اصفهان، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، زنجان، سمنان، قزوین، فارس، لرستان، گیلان، مرکزی، همدان و یزد برقرار است وهمچنین با اضافه شدن استان همدان سیم کارت های اعتباری همراه اول نیز در شبکهWLL هفت استان آذربایجان شرقی، اردبیل، خراسان جنوبی، فارس، مرکزی، همدان و یزد آنتن می دهد.
براساس این گزارش شبکه WLL استان آذربایجان غربی از روز چهارشنبه 30 تیرماه واستان همدان از روز یکشنبه 3 مرداد ماه به ترتیب بر روی کلیه رومرهای دایمی واعتباری همراه اول گشوده شده است.