mci-news-archive

سیم کارت های دائمی همراه اول در شبکه WLL استان های زنجان و لرستان آنتن می دهد

کد خبر: 51686
30 تیر 1389
بازدید: 75653
سیم کارت های دائمی همراه اول در شبکه WLL استان های زنجان و لرستان آنتن می دهد

تعداد استان هایی که سیم کارت های دائمی همراه اول با شبکه WLL آنها رومینگ دارد به 14 استان رسید.
روابط عمومی شرکت ارتباطات سیار ایران اعلام کرد: با اضافه شدن استان های زنجان و لرستان به مجموعه استان هایی که رومینگ همراه اول با شبکه WLL آنها برقرار است، تعداد استان های دارای رومینگ به 14 استان رسید.
هم اکنون رومینگ سیم کارت های دائمی همراه اول با شبکه WLL چهارده استان آذربایجان شرقی، اردبیل، اصفهان، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، زنجان، سمنان، قزوین، فارس، لرستان، گیلان ، مرکزی، همدان و یزد برقرار است و سیم کارت های اعتباری همراه اول نیز در شبکه WLL شش استان آذربایجان شرقی، اردبیل، خراسان جنوبی، فارس، مرکزی و یزد آنتن می دهد.
براساس این گزارش شبکه WLL استان لرستان از روز یکشنبه 27 تیرماه و استان زنجان از روز چهارشنبه 30 تیرماه بر روی کلیه رومرهای دائمی همراه اول گشوده شده است.
 

سیم کارت های دائمی همراه اول در شبکه WLL استان های زنجان و لرستان آنتن می دهد

تعداد استان هایی که سیم کارت های دائمی همراه اول با شبکه WLL آنها رومینگ دارد به 14 استان رسید.
روابط عمومی شرکت ارتباطات سیار ایران اعلام کرد: با اضافه شدن استان های زنجان و لرستان به مجموعه استان هایی که رومینگ همراه اول با شبکه WLL آنها برقرار است، تعداد استان های دارای رومینگ به 14 استان رسید.
هم اکنون رومینگ سیم کارت های دائمی همراه اول با شبکه WLL چهارده استان آذربایجان شرقی، اردبیل، اصفهان، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، زنجان، سمنان، قزوین، فارس، لرستان، گیلان ، مرکزی، همدان و یزد برقرار است و سیم کارت های اعتباری همراه اول نیز در شبکه WLL شش استان آذربایجان شرقی، اردبیل، خراسان جنوبی، فارس، مرکزی و یزد آنتن می دهد.
براساس این گزارش شبکه WLL استان لرستان از روز یکشنبه 27 تیرماه و استان زنجان از روز چهارشنبه 30 تیرماه بر روی کلیه رومرهای دائمی همراه اول گشوده شده است.