mci-news-archive

سیم کارت های اعتباری همراه اول در شبکه WLL استان مرکزی هم آنتن می دهد

کد خبر: 51684
23 تیر 1389
بازدید: 75682
سیم کارت های اعتباری همراه اول در شبکه WLL استان مرکزی هم آنتن می دهد


تعداد استان هایی که سیم کارت های اعتباری همراه اول با شبکه WLL آنها رومینگ دارد به 6 استان رسید.
روابط عمومی شرکت ارتباطات سیار ایران اعلام کرد: در حال حاضر رومینگ سیم کارت های دائمی همراه اول با شبکه WLL دوازده استان کشور برقرار است و سیم کارت های اعتباری همراه اول هم در شبکه WLL استان های فارس، آذربایجان شرقی، خراسان جنوبی، اردبیل، یزد و مرکزی آنتن می دهد.
براساس این گزارش از روز دوشنبه 21 تیرماه شبکه WLL استان مرکزی بر روی کلیه رومرهای اعتباری همراه اول گشوده شده است.
گفتنی است این سرویس از 19 اسفند ماه سال 87 برای مشترکین دائمی همراه اول در شبکه WLL استان مرکزی فعال شده بود.

 

سیم کارت های اعتباری همراه اول در شبکه WLL استان مرکزی هم آنتن می دهد


تعداد استان هایی که سیم کارت های اعتباری همراه اول با شبکه WLL آنها رومینگ دارد به 6 استان رسید.
روابط عمومی شرکت ارتباطات سیار ایران اعلام کرد: در حال حاضر رومینگ سیم کارت های دائمی همراه اول با شبکه WLL دوازده استان کشور برقرار است و سیم کارت های اعتباری همراه اول هم در شبکه WLL استان های فارس، آذربایجان شرقی، خراسان جنوبی، اردبیل، یزد و مرکزی آنتن می دهد.
براساس این گزارش از روز دوشنبه 21 تیرماه شبکه WLL استان مرکزی بر روی کلیه رومرهای اعتباری همراه اول گشوده شده است.
گفتنی است این سرویس از 19 اسفند ماه سال 87 برای مشترکین دائمی همراه اول در شبکه WLL استان مرکزی فعال شده بود.