mci-news-archive

وصل خودکار سیم کارت های قطع بدهی از طریق سامانه 09990

کد خبر: 51681
14 تیر 1389
بازدید: 94100
وصل خودکار سیم کارت های قطع بدهی از طریق سامانه 09990

از این پس برای وصل سیم کارت های قطع بدهی نیازی به مراجعه مشترک به دفاتر خدمات ارتباطی و بانک نیست.
روابط عمومی شرکت ارتباطات سیار ایران اعلام کرد: با توجه به راه اندازی سرویس "خدمات صورتحساب مشترکین" در سامانه تلفنی 09990 همراه اول و امکان پرداخت در کلیه ساعات شبانه روز، از این پس امکان وصل خودکار سیم کارت های دارای قطع بدهی یکطرفه و دو طرفه(میان دوره و پایان دوره) پس از پرداخت از طریق این سامانه میسر گردیده است.
گفتنی است پرداخت به موقع قبوض از طریق سامانۀ 09990 امتیاز ویژه ای برای مشترکان در طرح های تشویقی امسال همراه اول دارد.
 

وصل خودکار سیم کارت های قطع بدهی از طریق سامانه 09990

از این پس برای وصل سیم کارت های قطع بدهی نیازی به مراجعه مشترک به دفاتر خدمات ارتباطی و بانک نیست.
روابط عمومی شرکت ارتباطات سیار ایران اعلام کرد: با توجه به راه اندازی سرویس "خدمات صورتحساب مشترکین" در سامانه تلفنی 09990 همراه اول و امکان پرداخت در کلیه ساعات شبانه روز، از این پس امکان وصل خودکار سیم کارت های دارای قطع بدهی یکطرفه و دو طرفه(میان دوره و پایان دوره) پس از پرداخت از طریق این سامانه میسر گردیده است.
گفتنی است پرداخت به موقع قبوض از طریق سامانۀ 09990 امتیاز ویژه ای برای مشترکان در طرح های تشویقی امسال همراه اول دارد.