mci-news-archive

گسترش مراکز ارائه خدمات مشترکین همراه اول در استان تهران

کد خبر: 51677
09 تیر 1389
بازدید: 76030
گسترش مراکز ارائه خدمات مشترکین همراه اول در استان تهران

از این پس خدمات مشترکین همراه اول در استان تهران، فقط از طریق مراکز تلفن ثابت، مرکز اطلاع رسانی 09990 و دفاتر خدمات ارتباطی صورت می پذیرد و مراکز هشتگانه مشترکین در این زمینه فعالیتی نخواهند داشت.
روابط عمومی شرکت ارتباطات سیار ایران اعلام کرد: از این پس خدماتی نظیر کشف مزاحمت تلفنی، دایری و پاسخگویی سرویس E-Care (خدمات غیرحضوری)، تنظیم گوشی و بررسی مشکلات سرویس ویژه، تنظیم سند المثنی، قطع سرویس GPRS، وصل بدهی مراجعه به مراکز، پاسخگویی به مشکلات صورتحساب، ارائه ریزمکالمات، بررسی شارژینگ مشترکین خطوط اعتباری، تقسیط بدهی، بررسی و تعویض کارت شارژهای مخدوش و ... در 97 مرکز تلفن ثابت استان قابل ارائه می باشد.
همچنین خدماتی نظیر بررسی مشکلات آنتن دهی شبکه، مشکلات عدم ارسال پیامک، مشکلات مربوط به عدم شارژ تلفن همراه، خروج از لیست سیاه(غیرحضوری)، راهنمایی مشترکین در خصوص دریافت آدرس دفاتر بخش خصوصی و مشکلات دریافت خدمات اینترنتی نیز توسط مرکز اطلاع رسانی 09990 ارائه می شود.
بر اساس این اطلاعیه خدماتی نظیر نقل و انتقال تلفن همراه، تعویض سیم کارت (سوخته، مفقودی)، تغییر آدرس، وصل بدهی، قطع و وصل سرویس های ویژه، قطع و وصل تلفن همراه، صدور قبض (پایان دوره، میان دوره و به روز)، واگذاری تلفن همراه(دائمی و اعتباری)، فعال سازی سیم کارت های اعتباری، اعمال شارژ دستی(اعتباری)، خرج از لیست سیاه(اعتباری)، صدور صورتحساب افزایش بستانکاری و اصلاح آدرس نیز در کلیه دفاتر خدمات ارتباطی قابل ارائه است.
گفتنی است بدین ترتیب، هیچ یک از این خدمات در مراکز هشتگانه مشترکین همراه اول ارائه نخواهد شد.


 

گسترش مراکز ارائه خدمات مشترکین همراه اول در استان تهران

از این پس خدمات مشترکین همراه اول در استان تهران، فقط از طریق مراکز تلفن ثابت، مرکز اطلاع رسانی 09990 و دفاتر خدمات ارتباطی صورت می پذیرد و مراکز هشتگانه مشترکین در این زمینه فعالیتی نخواهند داشت.
روابط عمومی شرکت ارتباطات سیار ایران اعلام کرد: از این پس خدماتی نظیر کشف مزاحمت تلفنی، دایری و پاسخگویی سرویس E-Care (خدمات غیرحضوری)، تنظیم گوشی و بررسی مشکلات سرویس ویژه، تنظیم سند المثنی، قطع سرویس GPRS، وصل بدهی مراجعه به مراکز، پاسخگویی به مشکلات صورتحساب، ارائه ریزمکالمات، بررسی شارژینگ مشترکین خطوط اعتباری، تقسیط بدهی، بررسی و تعویض کارت شارژهای مخدوش و ... در 97 مرکز تلفن ثابت استان قابل ارائه می باشد.
همچنین خدماتی نظیر بررسی مشکلات آنتن دهی شبکه، مشکلات عدم ارسال پیامک، مشکلات مربوط به عدم شارژ تلفن همراه، خروج از لیست سیاه(غیرحضوری)، راهنمایی مشترکین در خصوص دریافت آدرس دفاتر بخش خصوصی و مشکلات دریافت خدمات اینترنتی نیز توسط مرکز اطلاع رسانی 09990 ارائه می شود.
بر اساس این اطلاعیه خدماتی نظیر نقل و انتقال تلفن همراه، تعویض سیم کارت (سوخته، مفقودی)، تغییر آدرس، وصل بدهی، قطع و وصل سرویس های ویژه، قطع و وصل تلفن همراه، صدور قبض (پایان دوره، میان دوره و به روز)، واگذاری تلفن همراه(دائمی و اعتباری)، فعال سازی سیم کارت های اعتباری، اعمال شارژ دستی(اعتباری)، خرج از لیست سیاه(اعتباری)، صدور صورتحساب افزایش بستانکاری و اصلاح آدرس نیز در کلیه دفاتر خدمات ارتباطی قابل ارائه است.
گفتنی است بدین ترتیب، هیچ یک از این خدمات در مراکز هشتگانه مشترکین همراه اول ارائه نخواهد شد.