mci-news-archive

ارائه بسته های رویایی GPRS همراه اول

کد خبر: 51669
08 خرداد 1389
بازدید: 75712
ارائه بسته های رویایی GPRS همراه اول

بدنبال کاهش 50 درصدی تعرفه سرویس GPRS همراه اول، بسته های جدید و رویایی اینترنت همراه این اپراتور نیز ارائه شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت ارتباطات سیار ایران: مشترکان همراه اول می توانند از روش¬های پرتال و پیامک از بسته های رویایی اینترنت همراه استفاده کنند.
طبق این گزارش شماره پیام کوتاه جهت فعال سازی سرویس GPRS همراه اول 8088 بوده و مشترکان جهت فعال سازی پیامکی بسته های رؤیایی اینترنت همراه، باید به شماره 8080 یک پیامک بدون متن ارسال کنند. همچنین جهت فعال سازی اینترنتی بسته ها، پس از ورود به پرتال همراه اول به نشانی www.mci.ir و ثبت شماره تلفن و انتخاب نوع بسته پیشنهادی، پیامکی دریافت خواهند کرد که در صورت ارسال یک پیامک بدون متن به شماره مذکور، استفاده از بسته ثبت نام شده تأیید خواهد شد.
بر اساس این گزارش خدمات GPRS همراه اول در چهار بسته رویایی ارائه شده است که در تمامی آنها حجم دانلود نامحدود است. بسته اول 24 ساعته و به قیمت 10 هزار ریال، بسته دوم هفت روزه و به قیمت 50 هزار ریال، بسته سوم یک ماهه وبه قیمت 100 هزار ریال و بسته چهارم یک ماهه از ساعت 23 لغایت 8 صبح و به قیمت 30 هزار ریال در نظر گرفته شده است.
این گزارش می افزاید: برای استفاده از بسته های رویایی، فعال سازی سرویس GPRS ضروری است و اعتبار بسته به دوره بعد انتقال نمی یابد.
همچنین در سیم کارت های اعتباری با خرید هر بسته، مبلغ بسته از اعتبار مشترک کسر می گردد و در سیم کارت های دائمی با خرید هر بسته، مبلغ بسته در صورتحساب همان دوره منظور می شود.
بنابراین گزارش بعد از غیرفعال شدن بسته ها(اتمام مدت زمان بسته های خریداری شده) سرویس اینترنت همراه اول فعال بوده و با تعرفه های جاری (زمان Peak از 8 صبح الی 23 معادل 8 ریال و زمان Off Peak از ساعت 23 الی 8 صبح و روزهای تعطیل رسمی معادل 2 ریال) محاسبه می گردد.
بر اساس این طرح در هر زمان فقط می توان از یک بسته استفاده نمود و درخواست فعال سازی بسته جدید موجب لغو بسته جاری و پرداخت هزینه مجدد می گردد.

 

ارائه بسته های رویایی GPRS همراه اول

بدنبال کاهش 50 درصدی تعرفه سرویس GPRS همراه اول، بسته های جدید و رویایی اینترنت همراه این اپراتور نیز ارائه شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت ارتباطات سیار ایران: مشترکان همراه اول می توانند از روش¬های پرتال و پیامک از بسته های رویایی اینترنت همراه استفاده کنند.
طبق این گزارش شماره پیام کوتاه جهت فعال سازی سرویس GPRS همراه اول 8088 بوده و مشترکان جهت فعال سازی پیامکی بسته های رؤیایی اینترنت همراه، باید به شماره 8080 یک پیامک بدون متن ارسال کنند. همچنین جهت فعال سازی اینترنتی بسته ها، پس از ورود به پرتال همراه اول به نشانی www.mci.ir و ثبت شماره تلفن و انتخاب نوع بسته پیشنهادی، پیامکی دریافت خواهند کرد که در صورت ارسال یک پیامک بدون متن به شماره مذکور، استفاده از بسته ثبت نام شده تأیید خواهد شد.
بر اساس این گزارش خدمات GPRS همراه اول در چهار بسته رویایی ارائه شده است که در تمامی آنها حجم دانلود نامحدود است. بسته اول 24 ساعته و به قیمت 10 هزار ریال، بسته دوم هفت روزه و به قیمت 50 هزار ریال، بسته سوم یک ماهه وبه قیمت 100 هزار ریال و بسته چهارم یک ماهه از ساعت 23 لغایت 8 صبح و به قیمت 30 هزار ریال در نظر گرفته شده است.
این گزارش می افزاید: برای استفاده از بسته های رویایی، فعال سازی سرویس GPRS ضروری است و اعتبار بسته به دوره بعد انتقال نمی یابد.
همچنین در سیم کارت های اعتباری با خرید هر بسته، مبلغ بسته از اعتبار مشترک کسر می گردد و در سیم کارت های دائمی با خرید هر بسته، مبلغ بسته در صورتحساب همان دوره منظور می شود.
بنابراین گزارش بعد از غیرفعال شدن بسته ها(اتمام مدت زمان بسته های خریداری شده) سرویس اینترنت همراه اول فعال بوده و با تعرفه های جاری (زمان Peak از 8 صبح الی 23 معادل 8 ریال و زمان Off Peak از ساعت 23 الی 8 صبح و روزهای تعطیل رسمی معادل 2 ریال) محاسبه می گردد.
بر اساس این طرح در هر زمان فقط می توان از یک بسته استفاده نمود و درخواست فعال سازی بسته جدید موجب لغو بسته جاری و پرداخت هزینه مجدد می گردد.