mci-news-archive

برندگان جوایز طرح "همراه فجر" همراه اول مشخص شدند

کد خبر: 51666
03 خرداد 1389
بازدید: 75477
برندگان جوایز طرح

مراسم قرعه کشی سومین جشنواره مشترکان خوش حساب همراه اول (طرح همراه فجر) در سالن اجتماعات برج همراه برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت ارتباطات سیار ایران صبح روز دوشنبه 3 خرداد ماه طی مراسمی با حضور نمایندگان دادستانی کل کشور، اداره کل بازرگانی صداوسیما، هیئت مدیره همراه اول، مدیران مخابراتی، اصحاب رسانه و جمعی از مشترکین همراه اول، برندگان طرح "همراه فجر" همراه اول مشخص شدند.
در این مراسم ابتدا مهندس صدوقی مدیرعامل همراه اول ضمن ارائه گزارشی از جشنواره های مشترکان خوش حساب این شرکت اعلام کرد: یکی از مهمترین اهداف این جشنواره ها تشویق مشترکان به پرداخت غیرحضوری قبوض بوده است، زیرا پرداختهای غیرحضوری برای مشترکان آسانتر است و باعث کاهش ترافیک شهری می شود. وی افزود: طی این دو سال حدود 100 میلیون سفر شهری کاهش یافته است.
 فرهنگ سازی پرداخت غیرحضوری، بزرگترین دستاورد طرحهای تشویقی همراه اول
صدوقی با اشاره به اینکه در ابتدای سال 87 فقط 689 هزار نفر صورتحساب خود را بصورت غیرحضوری پرداخت کرده بودند گفت: در طرح 30 سیب سبز که در بهمن 87 برگزار شد حدود 3 میلیون نفر یعنی 24 درصد مشترکان دائمی، در طرح ثامن که در آذرماه 88 برگزار شد حدود 4 میلیون نفر یعنی 34 درصد مشترکان دائمی و در نهایت در طرح همراه فجر 5/6 میلیون نفر یعنی 49 درصد مشترکان دائمی، صورتحساب خود را بصورت غیرحضوری پرداخت کرده اند.
وی اظهار داشت: بزرگترین دستاورد سه جشنواره همراه اول فرهنگ سازی پرداخت غیرحضوری بوده است. وقتی مشترکی پرداخت غیرحضوری را فرا می-گیرد، سایر قبوض خود را نیز بصورت غیرحضوری پرداخت می کند که به نفع همه است.
 

خواندن ادامه

برندگان جوایز طرح

مراسم قرعه کشی سومین جشنواره مشترکان خوش حساب همراه اول (طرح همراه فجر) در سالن اجتماعات برج همراه برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت ارتباطات سیار ایران صبح روز دوشنبه 3 خرداد ماه طی مراسمی با حضور نمایندگان دادستانی کل کشور، اداره کل بازرگانی صداوسیما، هیئت مدیره همراه اول، مدیران مخابراتی، اصحاب رسانه و جمعی از مشترکین همراه اول، برندگان طرح "همراه فجر" همراه اول مشخص شدند.
در این مراسم ابتدا مهندس صدوقی مدیرعامل همراه اول ضمن ارائه گزارشی از جشنواره های مشترکان خوش حساب این شرکت اعلام کرد: یکی از مهمترین اهداف این جشنواره ها تشویق مشترکان به پرداخت غیرحضوری قبوض بوده است، زیرا پرداختهای غیرحضوری برای مشترکان آسانتر است و باعث کاهش ترافیک شهری می شود. وی افزود: طی این دو سال حدود 100 میلیون سفر شهری کاهش یافته است.
 فرهنگ سازی پرداخت غیرحضوری، بزرگترین دستاورد طرحهای تشویقی همراه اول
صدوقی با اشاره به اینکه در ابتدای سال 87 فقط 689 هزار نفر صورتحساب خود را بصورت غیرحضوری پرداخت کرده بودند گفت: در طرح 30 سیب سبز که در بهمن 87 برگزار شد حدود 3 میلیون نفر یعنی 24 درصد مشترکان دائمی، در طرح ثامن که در آذرماه 88 برگزار شد حدود 4 میلیون نفر یعنی 34 درصد مشترکان دائمی و در نهایت در طرح همراه فجر 5/6 میلیون نفر یعنی 49 درصد مشترکان دائمی، صورتحساب خود را بصورت غیرحضوری پرداخت کرده اند.
وی اظهار داشت: بزرگترین دستاورد سه جشنواره همراه اول فرهنگ سازی پرداخت غیرحضوری بوده است. وقتی مشترکی پرداخت غیرحضوری را فرا می-گیرد، سایر قبوض خود را نیز بصورت غیرحضوری پرداخت می کند که به نفع همه است.
 

خواندن ادامه