mci-news-archive

قرعه کشی جوایز طرح "همراه فجر" در سالروز آزادسازی خرمشهر

کد خبر: 51665
01 خرداد 1389
بازدید: 75471
قرعه کشی جوایز طرح

مراسم قرعه کشی جوایز سومین جشنواره مشترکان خوش حساب همراه اول (طرح همراه فجر) روز دوشنبه سوم خردادماه برگزار می شود.
روابط عمومی شرکت ارتباطات سیار ایران اعلام کرد: مراسم قرعه کشی 1111 جایزه نفیس طرح "همراه فجر" همزمان با سالروز حماسه آزادسازی خرمشهر، با حضور نهادهای نظارتی و مدیران مخابراتی، در سالن اجتماعات برج همراه برگزار می شود.
همراه اول اعلام کرده است حضور رسانه ها و عموم مشترکان در این مراسم آزاد می باشد.
بر اساس این اطلاعیه، همراه اول در نظر دارد تا از میان مشترکانی که صورتحساب دوره پنجم سال گذشته (1/9/88 تا 1/11/88) خود را در مهلت تعیین شده بصورت حضوری یا غیرحضوری پرداخت کرده اند، در روز دوشنبه سوم خرداد ماه به قید قرعه 1111 مشترک خوش حساب را برای دریافت جوایز در نظر گرفته شده، انتخاب نماید.
این اطلاعیه می افزاید: در طرح همراه فجر، پرداخت به موقع صورتحساب، پرداخت غیرحضوری، عدم بدهی پیشین در صورتحساب دوره و هر 100 هزار ريال کارکرد، هر کدام دارای یک امتیاز بوده است.
در طرح همراه فجر یک کمک هزینه خرید مسکن به ارزش یک میلیارد ريال (ویژه کلیه پرداخت کنندگان)، 10 دستگاه خودرو سمند سورن (ویژه پرداخت کنندگان غیرحضوری)، 100 دستگاه خودرو پراید (ویژه کلیه پرداخت کنندگان و بر اساس سهمیه استان) و 1000 سیم کارت اعتباری به همراه یکدستگاه گوشی(ویژه کلیه پرداخت کنندگان و بر اساس سهمیه استان) به برندگان خوش شانس اهدا خواهد شد.


 

قرعه کشی جوایز طرح

مراسم قرعه کشی جوایز سومین جشنواره مشترکان خوش حساب همراه اول (طرح همراه فجر) روز دوشنبه سوم خردادماه برگزار می شود.
روابط عمومی شرکت ارتباطات سیار ایران اعلام کرد: مراسم قرعه کشی 1111 جایزه نفیس طرح "همراه فجر" همزمان با سالروز حماسه آزادسازی خرمشهر، با حضور نهادهای نظارتی و مدیران مخابراتی، در سالن اجتماعات برج همراه برگزار می شود.
همراه اول اعلام کرده است حضور رسانه ها و عموم مشترکان در این مراسم آزاد می باشد.
بر اساس این اطلاعیه، همراه اول در نظر دارد تا از میان مشترکانی که صورتحساب دوره پنجم سال گذشته (1/9/88 تا 1/11/88) خود را در مهلت تعیین شده بصورت حضوری یا غیرحضوری پرداخت کرده اند، در روز دوشنبه سوم خرداد ماه به قید قرعه 1111 مشترک خوش حساب را برای دریافت جوایز در نظر گرفته شده، انتخاب نماید.
این اطلاعیه می افزاید: در طرح همراه فجر، پرداخت به موقع صورتحساب، پرداخت غیرحضوری، عدم بدهی پیشین در صورتحساب دوره و هر 100 هزار ريال کارکرد، هر کدام دارای یک امتیاز بوده است.
در طرح همراه فجر یک کمک هزینه خرید مسکن به ارزش یک میلیارد ريال (ویژه کلیه پرداخت کنندگان)، 10 دستگاه خودرو سمند سورن (ویژه پرداخت کنندگان غیرحضوری)، 100 دستگاه خودرو پراید (ویژه کلیه پرداخت کنندگان و بر اساس سهمیه استان) و 1000 سیم کارت اعتباری به همراه یکدستگاه گوشی(ویژه کلیه پرداخت کنندگان و بر اساس سهمیه استان) به برندگان خوش شانس اهدا خواهد شد.