mci-news-archive

نشست رسانه ای مدیرعامل همراه اول در هفته ارتباطات

کد خبر: 51661
25 اردیبهشت 1389
بازدید: 75447
نشست رسانه ای مدیرعامل همراه اول در هفته ارتباطات

نخستین نشست رسانه ای صدوقی، مدیرعامل همراه اول، در سال 89 همزمان با هفته ارتباطات برگزار می شود.
روابط عمومی شرکت ارتباطات سیار ایران اعلام کرد: در ادامه روند اطلاع رسانی" همراه اول"، نخستین نشست رسانه ای مهندس وحید صدوقی، مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار ایران، در سال 1389 روز سه شنبه 28 اردیبهشت ماه برگزار می گردد.
"همراه اول" از تیم خبری کلیه رسانه ها برای حضور در این نشست خبری که از ساعت 10 الی 12 روز سه شنبه برگزار می شود، دعوت بعمل آورده است.
همچنین روابط عمومی این شرکت از خبرنگاران درخواست کرده است؛ بمنظور امکان شروع به موقع مراسم و جلوگیری از تضییع حقوق دیگر خبرنگاران، نیم ساعت پیش از شروع نشست رسانه ای در محل برگزاری (میدان ونک، خ ونک، سالن اجتماعات برج همراه) حضور بهم رسانند.

 

نشست رسانه ای مدیرعامل همراه اول در هفته ارتباطات

نخستین نشست رسانه ای صدوقی، مدیرعامل همراه اول، در سال 89 همزمان با هفته ارتباطات برگزار می شود.
روابط عمومی شرکت ارتباطات سیار ایران اعلام کرد: در ادامه روند اطلاع رسانی" همراه اول"، نخستین نشست رسانه ای مهندس وحید صدوقی، مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار ایران، در سال 1389 روز سه شنبه 28 اردیبهشت ماه برگزار می گردد.
"همراه اول" از تیم خبری کلیه رسانه ها برای حضور در این نشست خبری که از ساعت 10 الی 12 روز سه شنبه برگزار می شود، دعوت بعمل آورده است.
همچنین روابط عمومی این شرکت از خبرنگاران درخواست کرده است؛ بمنظور امکان شروع به موقع مراسم و جلوگیری از تضییع حقوق دیگر خبرنگاران، نیم ساعت پیش از شروع نشست رسانه ای در محل برگزاری (میدان ونک، خ ونک، سالن اجتماعات برج همراه) حضور بهم رسانند.