mci-news-archive

بازدید مدیرعامل همراه اول از "خدمات اول"

کد خبر: 51660
18 اردیبهشت 1389
بازدید: 75457
بازدید مدیرعامل همراه اول از

مدیرعامل و تعدادی از مدیران همراه اول از دفتر خدمات ارتباطی «خدمات اول» بازدید کردند.
به گزارش روابط عمومی شرکت ارتباطات سیار ایران، روز پنج شنبه 16 اردیبهشت ماه مهندس صدوقی مدیرعامل همراه اول به همراه تعدادی از مدیران این شرکت به مدت 2 ساعت از دفتر «خدمات اول» بازدید کردند و با فعالیتهای این شرکت خدماتی آشنا شدند.
مهندس صدوقی در این دیدار با اشاره به ویژگی های خدمات رسانی دفتر «خدمات اول» از رضایت مشترکین همراه اول از اینگونه خدمات ابراز خشنودی کرد و با ارائه رهنمودهایی خواستار تلاش در جهت اهداف همراه اول شد.
در ادامه مسئول «خدمات اول» نیز با بیان این که در دو ماه گذشته بیش از 240 هزار تماس مشترکان همراه اول پاسخ داده شده است گفت: ارائه خدمات تا ساعت 23 شب، سرویس دهی در روزهای تعطیل، ارائه خدمات تا درب منزل مشترکان همراه اول و داشتن نیروهای آموزش دیده از ویژگی های ممتاز این دفتر است.


 

بازدید مدیرعامل همراه اول از

مدیرعامل و تعدادی از مدیران همراه اول از دفتر خدمات ارتباطی «خدمات اول» بازدید کردند.
به گزارش روابط عمومی شرکت ارتباطات سیار ایران، روز پنج شنبه 16 اردیبهشت ماه مهندس صدوقی مدیرعامل همراه اول به همراه تعدادی از مدیران این شرکت به مدت 2 ساعت از دفتر «خدمات اول» بازدید کردند و با فعالیتهای این شرکت خدماتی آشنا شدند.
مهندس صدوقی در این دیدار با اشاره به ویژگی های خدمات رسانی دفتر «خدمات اول» از رضایت مشترکین همراه اول از اینگونه خدمات ابراز خشنودی کرد و با ارائه رهنمودهایی خواستار تلاش در جهت اهداف همراه اول شد.
در ادامه مسئول «خدمات اول» نیز با بیان این که در دو ماه گذشته بیش از 240 هزار تماس مشترکان همراه اول پاسخ داده شده است گفت: ارائه خدمات تا ساعت 23 شب، سرویس دهی در روزهای تعطیل، ارائه خدمات تا درب منزل مشترکان همراه اول و داشتن نیروهای آموزش دیده از ویژگی های ممتاز این دفتر است.