mci-news-archive

اپراتور Hutchison هنگ کنگ به شبکه رومینگ بین الملل همراه اول پیوست

کد خبر: 51655
25 فروردین 1389
بازدید: 75417
اپراتور Hutchison هنگ کنگ به شبکه رومینگ بین الملل همراه اول پیوست


با پیوستن اپراتور Hutchison هنگ کنگ به شبکه همراه اول، تعداد اپراتورهای طرف قرارداد رومینگ بین الملل این شرکت به 261 اپراتور رسید.
روابط عمومی شرکت ارتباطات سیار ایران اعلام کرد: اپراتور Hutchisonهنگ کنگ هفتمین اپراتور این کشور است که از روز چهارشنبه 25 فروردین ماه به شبکه رومینگ بین الملل همراه اول می پیوندد.
بنابراین گزارش این قرارداد دو طرفه و بی واسطه بوده و مشترکان هر دو اپراتور می توانند از مزایای این ارتباط بین المللی بهره گیرند.
همراه اول هم اکنون با 261 اپراتور در 110 کشور قرارداد رومینگ بین الملل دارد که همگی بطور مستقیم و بدون واسطه منعقد شده اند.

 

اپراتور Hutchison هنگ کنگ به شبکه رومینگ بین الملل همراه اول پیوست


با پیوستن اپراتور Hutchison هنگ کنگ به شبکه همراه اول، تعداد اپراتورهای طرف قرارداد رومینگ بین الملل این شرکت به 261 اپراتور رسید.
روابط عمومی شرکت ارتباطات سیار ایران اعلام کرد: اپراتور Hutchisonهنگ کنگ هفتمین اپراتور این کشور است که از روز چهارشنبه 25 فروردین ماه به شبکه رومینگ بین الملل همراه اول می پیوندد.
بنابراین گزارش این قرارداد دو طرفه و بی واسطه بوده و مشترکان هر دو اپراتور می توانند از مزایای این ارتباط بین المللی بهره گیرند.
همراه اول هم اکنون با 261 اپراتور در 110 کشور قرارداد رومینگ بین الملل دارد که همگی بطور مستقیم و بدون واسطه منعقد شده اند.